Maailma jossa kaikki ymmärtävät toisiaan on parempi maailma

The Enligsh, French and Swedish documents are revised in May 2005.

Tämä dokumentti käsittelee kielten sekoitusta EU:ssa, YK:ssa ja maailmalla sekä sitä kuinka tärkeää olisi että sopisimme mitä kieltä tulisi käyttää kansainvälisessä kommunikaatiossa ja miksi on tärkeää säilyttää ja suojella meidän kieliämme. Tämä meidän täytyy tehdä, etteivät monet kielistämme kuolisi pois. Myös kieli voi kuolla pois.

YK:lla on kuusi ja EU:lla on pian 20 virallista kieltä, tämä on vaikeasti työskenneltävää ja maksaa meille kaikille paljon rahaa.

Nimeni on Hans Malv, olen laillistettu lääkäri ja olen syntynyt suomessa. Olen kirjoittanut tämän dokumentin omatahtoisesti, en siis kirjoita minkään organisaation tai etujärjestön kehotuksesta. En ole lainkaan vastaanottanut rahallista tukea. Miksi sitten olen kirjoittanut tämän dokumentin? Vastaus: Siksi koska olen sitä mieltä että kommunikaatio ihmisten välillä, myös eri kielialueitten kesken, on erittäin tärkeää meille kaikille tällä maapallolla. Ei pelkästään taloudellisista syistä, vaan myös humanitaarisista ja sivistyksellisistä syistä.

Osoitteeni on:
Lugna gatan 12
SE-211 60 Malmö
Ruotsi

If you want to write me a letter, please write in English, but I can’t promise you an answer.

"Kieleni rajat olevat universumin rajat". - Ludwig Wittgenstein.

Pystytään pienentämään/vähentämään EU:n kustannuksia monella sadalla miljoonalla €. Rahoja tarvitaan muuhun. Kaupan lisäksi saisimme rauhallisemman maailman.

Kyseessä on sinun maailmasi. Sinulla on vastuu.

Muutaman vuoden päästä ehkä riittää kahden kielen opetteleminen. Oma äidinkieli, ja toinen kieli muuta maailmaa varten. Kahden kielen oppiminen riittäisi puhuessa ja ymmärtäessä toisia kansoja.

Venäläinen ja japanilainen

Mitä kieltä tulisi puolalaisen ja kreikkalaisen käyttää kun he haluavat puhua keskenään? Entä venäläisen ja japanilaisen? Jos he puhuvat englantia, heidän ajatustenvaihto tulee olemaan aika niukkaa. Englanninkieli on sanarikas ja vaikea oppia ja se vaatii kielitaitoiselta normaalisti kymmenen vuoden opiskelua jotta hallitsisi kielen ilman vaikeuksia. Miksi heidän täytyy keskustella englannin kielellä kuin parempikin vaihtoehto on olemassa?

Kansainvälisessä vuoropuhelussa ei ole tänään mitään määrättyä, vaan useita kieliä, vaikka kansainväliset yhteistyöt tulevat yhä tärkeämmäksi. Mitä kieltä sinä tahtoisit suosia?

Minkä hyväänsä kielen valitsetkin, suuri määrä ihmisistä ympäri maailmaa tulevat hylkäämään valikoimasi.

Mikä ratkaisuksi? Ratkaisu on helposti opittava kieli esperanto, jota miljoonat ihmiset jo ovat oppineet. On myös muitakin vaihtoehtoja.

Itsesi, ja ihmisyyden vuoksi, jatka lukemista, niin tulet huomaamaan että on olemassa ratkaisu EU:n, YK:n ja muun maailman kieliongelmiin. Ratkaisu joka suojaa monet kielet ja kulttuurit jota ne edustavat, niin etteivät ne kuolisi pois. Meidän täytyy suojella ja vartioida maailman kieliä, niin suuria kuin pieniä, muuten me köyhdymme.

Parempi maailma

Jos maailman kaikki lapset ja nuoret aloittaisivat esperanton opettelemisen tänään, pystyisivät he jo parin vuoden kuluttua, vaivattomasti juttelemaan toistensa kanssa. Tämän päivän nuoret olevat huomisen aikuisia.

Voimme antaa heille paremman maailman missä elää, maailman ilman kielellisiä kaiteita.

Koko maailman lasten peruskoulutus tulisi maksamaan vielä 6 miljardia US $ lisää (en tiedä sisältyykö tähän kielen opetus). Vertailun vuoksi voidaan mainita että Euroopan asukkaat käyttävät nykyään 105 US $ alkoholiin. 1987 maailman valtiot käyttivät 840 miljardia sotilaalliseen tarkoitukseen (YK:n tietojen mukaan). Olisi parempi opettaa ihmisiä onkimaan kuin antaa heille kalaa.

Oletko unohtanut kouluaikasi?

Hyväksytkö että miljoonia eurooppalaisia lapsia ja nuoria pakotetaan opettelemaan englantia ja muita vieraita kieliä. Kieliä joita useammat eivät koskaan tule hallitsemaan. Oletko unohtanut oman koulunkäyntisi, ja sen vieraan kielen lausumisen, tavaamisen ja säännöttömän kieliopin jauhamisen? Etkö haluaisi säästää tulevia sukupolvea siltä, koska nyt on paljon parempi vaihtoehto olemassa?

Suuri osa maailman kansalaisista kärsii vaikeasta ja kalliista vammasta – kielivammaisuudesta.

Esperanto on helppo opetella puhumaan ja kirjoittamaan. Kaikki sanat lausutaan niin kun tavataankin. Kielioppi on helppo eikä sisällä poikkeuksia/säännöttömyyksiä. Lue niin havaitset miten ratkaistaan EU:n kieliongelmat.

Sisällysluettelo:


© Hans Malv, 2004