Siksi englanninkielen käyttäjien tulisi kannattaa esperantoa

Se on kaikille eduksi kun saamme maailman, jossa kaikki ihmiset, jokaisesta maasta, vaikeuksitta pystyy ajatustenvaihtoon keskenään. Jos tavalliset ihmiset saavat yhteyden ja pystyvät aloittamaan vuoropuhelun, politikoiden vieressä, niin ne eivät aloita yhtä puhelua vaan tuhansia joista kasvaa uusia yhteisymmärryksen ja taloudellisen kehityksen ratkaisuja ja sitovat laskemattomia ystävyyssuhteita. Sellaisesta maailmasta tulee turvallisempi ja paljon mukavampi. Jotta tästä tulisi totta, vaaditaan ihmisten sopivan yhdestä helposti opittavasta kansainvälisen kommunikaation kielestä, yhdestä kielestä joka ei ole minkään kansan oma kieli. Kielen ei tarvitse välttämättä olla esperanto.

Sellainen kieli on esimerkiksi tärkeä avain Keski-idässä pysyvään rauhaan. Öljyrikkauksia lukuun ottamatta arabimaailma on yksi maailman alikehitetyistä alueista. Esim. 43% aikuisista arabeista on lukutaidottomia verrattuna kehitysmaiden keskiarvoon 29%. Maailmanpankin statistiikan mukaan arabimaiden yhteinen vienti alittaa Suomen viennin, öljyä lukuun ottamatta. Suomessa on noin 5 miljoonaa asukasta ja arabimailla on 280 miljoonaa. Kansan koulutuksen asteen korottaminen ja kielitaidon parantaminen ovat ainoat keinot arabiamaiden suhteellisen eristyksen katkaisemiseen. Lisääntyneet kansainvälisen kielen osaaminen aukaisisi tien uusiin ajatuksiin, uusiin tekniikkoihin ja uusin ratkaisuihin. Olisi toki ristiriitaista kuvitella, että kielien oppiminen lisääntyisi, yleisen vihollisuuden kaikkia englantilaista ja amerikkalaista vastaan, englanninkielellä. Pystyvät valitsemaan tien vasta sitten, kuin arabiamaiden kansat pystyvät kommunikoimaan ja ymmärtämään muuta maailmaa. Optimistista? Mahdotonta? Ei. Uskon että tavallinen pieni ihminen on rauhanomainen olento, joka haluaa elää muun maailman kanssa yhteisymmärryksessä. Mutta yhteisymmärrykseen vaaditaan vuoropuhelua.

How shall we promote progress in Afghanistan? Do you have any idea?

Yksi suoja

Yksi yhteinen kansainvälinen kieli ei ole uhka, vaan uhattujen pienien kielien suoja. Kielinen monikertaisuus on tärkeä, koska kieli on voimakkaasti sijoitu meidän identiteettiin ja on myös kulttuurin kantaja. Maailma, jossa monikertaiset kielet ja kulttuurit elävät rinnakkain, tuntematta toisilta uhkaa, tulee olemaan rauhallisempi ja onnellisempi maailma. Maailma jossa ihmisten ei tarvitse tuntea itseään vieraaksi.

Latina, ranska, portugali ja espanja, ovat kaikki olleet vallitsevia maailmankieliä, ja kaikki luulivat, että näin tulee myös olemaan. YK:n tärkein syy olla ottamatta esperantoa yhteiseksi kieleksi oli, että sen ajan diplomaattisen kielen edustajat, ranska, saartoivat sen kuvitellen, että ranskan kieli pysyisi vallitsevana kansainvälisenä kielenä.

Vähemmän kuin 15 vuotta sitten venäjä oli neuvostoliiton kieli ja sitä käytettiin osavaltioiden välisissä kommunikaatioissa. Venäjä oli myös, niille joilla ei ollut äidinkieli venäjä, ensimmäinen vieras kieli kouluissa. Entisten neuvostoliiton valtioiden välisissä kommunikaatioissa käytetään nykyään yhä enemmän englantia ja englanninkieli hallitsee ensimmäisenä vieraana kielenä melkein kokonaan. Kuka olisi arvannut?

Englanninkielen vallan syystä, englanninkielisissä maissa toisen kielen tiedot ovat yleensä heikot. Tämä vähentää oman sfäärin ulkopuolisien kulttuurien ymmärrystä. Perspektiivin omaan kulttuuriin saadaan vasta, kun on tietoa toisista. Eurooppa tai maailma jossa ihmiset helposti pystyisi ajatustenvaihtoon ja helposti ymmärtämään toisia ihmisiä ja kulttuureja on Eurooppa tai maailma jossa kaikki osaa esperanton. Antaminen ja ottaminen josta rikastuisimme.