Kieli on vaikeaa

Vielä 2000 tunnin englannin opiskelun jälkeen keskivertojapanilaisella tai kiinalaisella ei yleensä ole tarpeeksi kielitaitoa käytännön englanninkielen käyttöön, lisäksi opiskelijoilla on vaikeuksia englannin kielen lausumisessa. Kokemusten mukaan 250 tunnin esperanton opetus riittää siihen, että aasialainen nuori hallitsee kielen paremmin, tämä koskee myös lausumista.

Kuunteleminen ei riitä

Kielen kuunteleminen ei riitä sen oppimiseen. Aiemmin kuuroja vanhempia kehotettiin antamaan lastensa katsoa paljon TV:tä, mutta sillä ei näyttänyt olevan mitään merkitystä heidän kielenkehitykseensä.

10 000 verbiyhdistelmää

Englannin kieli sisältää 180 epäsäännöllistä verbiä (vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa). Englannin kielessä on kaksi substantiivin muotoa, esim. tooth ja teeth (hammas ja hampaat). Verbeistä on neljä muotoa work, works, worked and working (tehdä töitä). Modernissa espanjan kielessä jokaisella verbillä saattaa olla noin 50 muotoa. Ranskan kieli on mahdollisesti vielä vaikeampi. Otetaan esimerkiksi ranskan muoto oppi, Larousse del la conjugaison, esittää yli 10 000 verbimuotoa jaettuna 115 konjugaatioon.

Kouluenglanti ei riitä

Sille joka tahtoo saada jotakin aikaan EU-parlamentissa tai YK:n yleiskokouksessa ei riitä, että saa toiset ymmärtämään tulkin avulla. Vaaditaan sitä, että pystyy puhumaan vakuuttavasti, väittelemään, keskustelemaan ja vetoamaan tunteisiin. Tähän ei pelkkä kouluenglanti riitä vaan tämä edellyttää vielä vuosien opiskelua ja englanninkielen harjoittamista. Kuinka monet poliitikoistamme ovat uransa aikana ehtineet tekemään niin?


© Hans Malv, 2004