Miksi kaikki ei pidä siitä että esperantosta tulisi EU:n ainoa työskentelykieli?

"Kolmannesosa kansasta on aina kaikkia vastaan". - Robert Kennedy.

Monet EU-poliitikot ovat esperantoa vastaan. Luulen että näkevät kielen uhkana heidän omaa hyvin palkattuun EU-poliitikkona olemiseen. Päätöksen esperanton ottaminen EU:n työskentelykieleksi seuraus olisi että heidän itsensä pitäisi opetella kieli johon heillä ei ole aikaa eikä halua. Jos eivät opi kieliä on vaara että muut kotimaiset tulevat heidän tilalle. Siksi luulen että esperanton ehdotus ei tule koskaan keräämään enemmistöä Euroopan parlamentissa. Ehdotus on esiteltävä Eurooppa neuvostossa tai Ministerineuvossa, tai molemmissa, niin kuin vaatimuksena usealta nykyisistä ja tulevista jäsenmaista.

Muut ryhmät jotka vastustavat esperantoa ovat jotkut tulkit, kääntäjät, kielen opettajat ja muut jotka ovat investoineet monta vuotta elämästään niin hyvin kielien oppimiseen, että pystyvät sillä elättämään itsensä. Monet kieli ihmiset (ei läheskään kaikki) näkevät esperantossa työttömyyden tai kovasti heikkenevän talouden uhkana. Täytyy mainita että ihmisillä joilla on hyvät kielitaidot oppivat esperanton hyvin nopeasti ja esperanton opettajien tarve tulee olemaan suuri. Monivuotisen kehityksen aikana tulee olemaan esperantoa osaavien tulkkien ja kääntäjien tarve. Kieliopettajia ja kääntäjiä tulee muutenkin aina tarvitsemaan.

Monella kieliopettajalla ja muilla kielillä työskentelevillä on esperanton intoa.

Esperantojoukossa on joitakin esperanton yhteiseen EU:n ja YK:n työskentelykieleksi tulon vastustajia. Tahtovatko esperanton olevan pienen valitun ryhmän salainen kieli? Niin kuvitellaan, mutta kokemusten mukaan asiantuntijat ovat olleet kaikesta kovemmat vastustajat heitä koskeviin muutoksiin. On laskemattomia esimerkkejä.

Tietävätkö asiantuntijat parhaiten?

Esimerkiksi modernin lukusysteemi, 0, 1, 2, 3, 4, ……..eli desimaalien asetussysteemi, joka luotiin Intiassa 1700 vuotta sitten. Minkälainen oli reaktio kun tämä laskusysteemi tuli, arabian kautta, keskiaikaiseen Eurooppaan? Ottiko sen ajan matemaatikko keksinnön kiitollisesti vastaan? Ei tietenkään. Kun Euroopassa siihen aikaan laskettiin, käytettiin monimutkaisia toimenpiteitä laskupuulla joka vaati yliopistontasoista opetusta kertolaskun hallitsemiseen. Vastustus uutta systeemiä vastaan oli kauan luja, koska laskemisen taide oli pienen eliitin erikoisoikeus, ajatus kansalle annetusta mahdollisuudesta jaloon taitoon vaikutti hyvin uhkaavalta. Tiedämme kaikki ketkä voittivat. Voitto ei ollut ainoastaan matematiikan vaan myös, pitemmän päälle, demokratian ja tasa-arvoisuuden. Numerot ovat yhä ainoa täysin kansainvälinen kieli. Lue lisää Georges Ifrahsin kirjasta The Universal History of Numbers: From Prehistory to Invention of the Computer.

Esperantojoukossa on joitakin esperanton yhteiseen EU:n ja YK:n työskentelykieleksi tulon vastustajia. Tahtovatko esperanton olevan pienen valitun ryhmän salainen kieli?

Kaiken uuden pelko

Sitten on ne joilla on kaiken uuden ja ulkomaalaisen pelko. Heti kun käsittävät esperanton edut luulen heidän omaksuvan sen. Esperanto tulee suojelemaan kaikkia kieliä, myös englanninkieliä. Oman kielen ja kulttuurin suojelu ei ole toisten omien kielien säilyttämisen ymmärryksen esteenä. Meillä on historia jota täytyy hoivata ja kunnioittaa.

Monet tuntevat olevan turvassa omassa maankolossaan kielikaiteiden takana. Ehkä pelkäävät pakolaisten ja siirtolaisten tulvivan maahan. Nämä on kaksi eri asia. Joko valitaan esperanto tai sitten ei, maan pakolais- ja siirtolaispolitiikasta päättää maan hallitus eikä pakolaiset itse. Maailmassa jossa useat osaa esperanton, monet pakolaisongelman aiheet vähenevät ja katoavat.

Ajatustenvaihto suosiossa

Englanninkielisessä maailmassa vientiyhtiöillä on englanninkielen suuruudesta kilpailuetuja. Monet niistä vastustavat esperantoa kaikin voimin. Tämä on, varsinkin lyhytaikaisesti hullua, koska pitemmän päälle esperanto suosii maailman markkinointia ja maiden välistä ajatustenvaihtoa. Sekä köyhille että rikkaille on siitä hyötyä. Maailmantalous ei ole kakku josta toisille jää vähemmän jos joku ottaa isomman viipaleen. Kaikki voi sada isompia palasia.

Totalitäärisessä valtiossa tulevat toimimaan turhaan, esperantoa vastaan koska yhteisellä helposti opittavalla kansainvälisellä kielellä hallituksen on vaikeampi narrata kansaa, niin kuin kielikaltereitten suojassa nyt tekevät.

Uuden kansainvälisen kielen avulla tulevat ajatukset pienen ihmisen kunnioituksesta, sananvapaudesta, korruption tuhosta ja YK:n julkilausuma ihmisoikeuksista, leviämään maailmalla ja pidemmän päälle turvallisempaan, vähemmän kärsimyksen, maailmaan.

Esperantolla kaikki pystyvät ottamaan osaa maailman tiedoista, taloudesta ja poliittisesta väittelystä. Mitä paremmin ihminen on perillä asioista, sitä pienempi on fanatismin vaara. Mikään hallitus tuskin pystyy estämään uteliaita kansalaisia oppimasta esperantoa omin päin, ehkä toisista maista lähetetyn radiokurssin tai salakuljetettujen oppikirjojen avulla, koska esperanto on niin helppo oppia. Kielitaidolla avautuu tie demokratiaan.

Miksi Stalini ja Hitleri kielsi esperanton vuonna 1937? Pelästyvätkö?

In the history of man, a democracy has never been in in war against another democracy.

The apostles of hatred and dictatorship, they who shun the free debate, they who want the people to uncritical accept their preaching, they are against Esperanto.

Kansainväliset rikossyndikaatit ovat itsestään selvät ja vaaralliset esperanton vastustajat. Katso otsikko: Kieli, turvallisuuskysymys.

Interlingua

Monen mielestä vielä parempi kansainvälinen kieli on olemassa siksi vastustavat esperantoa. Jotkut puhuvat interlinguan puolesta, toiset volapükin, idon, novialin, occidentalin, lingin ja taas toiset latinan, lukuun ottamatta kaikkia niitä joiden puolesta pelkästään englanti, saksa, ranska ja espanja olisi sopiva kieli.

EU:ssa vastuussa olevien täytyy ehdottomasti tutkia eri vaihtoehdot.