YK:lla on suuria kielivaikeuksia

YK:ssa on kuusi virallista kieltä. Tämä vaikuttaa olevan vaikeasti työstettävä ja maksavan paljon. Jäsenmaita on 191.

YK:n viralliset kielet ovat englanti, ranska, kiina, venäjä, espanja ja arabia. (Unescossa on yhdeksän virallista kieltä mutta ainoastaan kuusi työskentelykieltä.) Voimakkaat organisaatiot pyrkivät saamaan portugalin, hindin, japanin ja muita kieliä virallisiksi kieliksi YK:ssa. Ja miksi eivät pyrkisi, sehän olisi vähintään oikeudenmukaista. Kun on kyse oikeudenmukaisuudesta, pitää YK:n soimia hyvänä esimerkkinä. Miksi YK ei sitä tee? Miksi YK ei sitä tee?

Miksi enemmistö hyväksyy tämän?

Kansainvälisellä yhteisöllä YK:lla on siis kuusi työskentelykieltä, joka ei varsinaisesti helpota yhteistyötä. On ihmeellistä että jonkun kansan edustajat voivat puhua äidinkielellään kun taas useimmat eivät. Merkillisempää on se että enemmistö YK:n jäsenmaiden edustajista hyväksyy sen.

Ennemmin tai myöhemmin täytyy sopia neutraalista, helposti opittavasta yhteisestä työskentelykielestä. Muun muassa siksi kun kieliongelma YK:ssa maksaa verojenmaksajille ympäri maailmaa valtavia rahasummia. En tiedä kuinka suuria, koska en ole onnistunut saamaan tietoja YK:ta. Luultavasti kukaan ei tiedä.

Eräässä tilaisuudessa YK:n instituutio WHO (World Health Oranization) hyväksyi viiden miljoonan US $ määrärahan kääntämiseen ja tulkkaustoimintaan kun samassa kokouksessa hylättiin 4,2 miljoonan dollarin pyyntö afrikkalaiseen terveysprojektiin.

Miksi japani ei ole YK:ssa virallisena kielenä?

Oikeudenmukaisten ihmisten uskoisi pitävän epäoikeudenmukaisena sitä, että YK:ssa, yhteisessä liitossamme, eri kielillä on eri asema. Miksi valtuutetut Japanista, Saksasta, Brasiliasta ja Madagaskarista eivät saa ilmaista ajatuksiaan omilla kielillään YK:n yleiskokouksessa kun esimerkiksi Syyrian valtuutettu saa sanoa sanomansa omalla kielellään? YK:n tulisi toimia niin kuin EU, ja hyväksyä jokaisen jäsenmaan kieli viralliseksi kieleksi, tai valita yksi neutraali kieli työskentelykieleksi. Mikä vaihtoehto mielestäsi tulisi edullisemmaksi ja parhaiten edistäisi kansainvälistä vuoropuhelua?

Jos esperanto otettaisi EU:ssa käyttöön ainoana työskentelykielenä, niin pian myös YK:n tulisi, EU:n merkityksen takia maailmalla, lisätä virallisten kielten joukkoon vielä yksi kieli, esperanto. Joidenkin sukupolvien päästä erittäin helposti opittava esperanto tulisi vallitsevaksi YK:ssa työkielenä niin että esperanto virallistettaisi. Useimmilla valtuutetuista ei kuitenkaan ole äidinkielenään mikään kuudesta virallisesta kielestä.

Adressi kielikysymyksestä

Ruotsissa kerättiin vuonna 1983 adressi nimeltä: "Yksi kieli YK:ssa? Adressi kielikysymyksestä maailman kommunikaatiovuonna 1983". Adressi oli eduskunnan puhemiehen Ingemund Bengtssonin ja poliittisien puolueiden edustajien, kouluviranomaisten, yliopistojen, valtion ja kuntien viranomaisten, lehtien, turistiorganisaatioiden, kulttuuri ja rauhan järjestyksien, ynnä muiden allekirjoittama.

Adressissa lukee: "Kommunikaation perusta – yksi kieli. Jokaisella ihmisellä on ajatuksia jotka voivat edistää rauhaa. Rauha mahdollistuu, kun kaikkien ajatukset saadaan julki ja kaikki pystyvät keskustelemaan niistä. Rauha on mahdollinen, kun kaikki pystyvät puhumaan toistensa kanssa, ja ymmärtämään toisiaan. Kieli on ihmisen tärkein viestintäkeino. Yhteinen kieli raivaisi esteitä ja vapauttaisi koko maailman keskusteluun. Jotta rauha olisi mahdollinen, meidän tulisi pystyä puhumaan samaa kieltä, joka tekee keskustelijoista tasa-arvoisia. Kieli ei saisi olla kenenkään äidinkieli, mutta kaikkien täytyisi pystyä oppimaan se äidinkieliensä rinnalla.

Sellainen kieli on olemassa: esperanto. Esperanto ei syrji ketään. Esperanto antaa kaikille samat mahdollisuudet keskusteluun.

Nykyään maapallolla puhutaan noin 3000 eri kieltä. Vaikutusvaltaiset kansakunnat ovat tehneet joistakin kielistä "kansainvälisiä". Se tarkoittaa sitä, että kolmannessa maailmassa ihmisiä puhutellaan vieläkin entisten siirtomaiden valloittajien kielillä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa kansainvälisessä neuvottelussa on etevämpiä ja vähäpätöisempiä osanottajia, riippuen siitä miten hyvin hallitsevat neuvottelukielen. Tulkin avulla he pystyvät ehkä pitämään puheita, mutta eivät keskustelemaan luottamuksellisesti.

Suurimmassa kansainvälisessä foorumissamme, YK:ssa, on nostettu kuusi kieltä virallisiksi kieliksi. Suuri osa valtuutetuista tulee olemaan vähäpätöisempiä niihin nähden joiden äidinkieli on virallisena kielenä. Tietoisena syrjinnästä ja muista ongelmista jotka muodostaa muureja ihmisien ja kansakuntien välille valitsi YK vuoden 1983 kansainväliseksi kommunikaation vuodeksi.

Joukko ihmisiä ympäri koko maailman puhuu ja kirjoittaa jo esperanton kielellä. Mutta sen muuttaminen julkiseksi maailmankieleksi vaatii poliittisen päätöksen.

Yllytämme kaikkia osallistumaan työskentelyyn yhden maailmankielen eteen".

Mikä oli tämän painavan kirjoitelman saavutus? Oikein, ei mikään. Miksi? Koska se luovutettiin poliitikoille ja sitten se katosi. Jos tavalliset ihmiset YK:n jäsenmaissa, olisivat saaneet äänestää ehdotusta, ehdotuksen tulos olisi varmasti ollut toisenlainen.


© Hans Malv, 2004