Suomi, EU ja lainopilliset tekstit/kirjoitukset

Yhä useammat lakiin sitovat EU-tekstit kirjoitetaan englannin kielellä. Suomenkielisen käännöksen on laillisista syistä oltava mahdollisimman samanlainen kuin alkuperäinen teksti. Yleensä käytetään n s pistesääntöä: Yhden lauseen alkuperäisessä tekstissä on vastattava yhtä lausetta käännöksessä, ja sivulauseen on vastattava sivulausetta. Lisäksi pilkkujen ja pisteiden on oltava samassa kohdassa jokaisessa jäsenkielisessä käännöksessä. Se johtaa siihen, että suomalaiset käännetyt tekstit ovat vaikealukuisia sillä ne ovat rakenteiltaan englannin kansliakielen mallia.

Monimutkaiset EU-tekstit

Monimutkaiset EU-tekstit uhkaavat oikeusturvaa, toteaa ruotsin kielenhoitaja Kenneth Larsson raportissaan ruotsin ulkoministeriöön. Hän ihmetteli että, mitä hyötyä on lukea dokumentteja, jos ei kuitenkaan ymmärrä niitä.


© Hans Malv, 2004