Kansainväliset kielet

Kansainvälisillä kielillä ei tässä kohdassa tarkoiteta nykyisiä kansallisia kieliä.

Meillä ei ole kansainväliselle vuoropuhelulle määrättyä kieltä vaan monta kieltä, vaikka kansainvälinen yhteistyö tulee yhä tärkeämmäksi.

Mikä ratkaisuksi?

Meidän EU:n kansalaisten, YK:n jäsenien ja planeetan muiden kansalaisten on sovittava yhdestä kielestä jota sekä hallitukset että tavalliset ihmiset voisivat käyttää. Meidän täytyy sopia yhdestä kielestä joka ei ole minkään valtion kieli, joka ei ole minkään kansan äidinkieli. Lisäksi kielen täytyy olla helposti opittava. Sellainen kieli on olemassa. Se on esperanto.

Esperanton valinta maailman kansainväliseksi kieleksi tulisi luomaan etuja kaikille kansoille, kiinalaisille, venäläisille, amerikkalaisille, nigerialaisille ja kaikille muille. Maailma jossa ihmiset eri maista pystyy helposti ilmaisemaan ajatuksensa, yhteisellä kielellä, on turvallisempi ja rauhaisampi maailma. Siitä hyötyisi kaikki, niin proletäärit kuin kapitalistit, niin rajojen sulkijat kuin ne jotka eivät halua hyväksyä mitään rajoja.

Valtiomiehet puhuvat ilman tulkkia

Sellaisella kielellä, kaikki maailman valtiomiehet pystyisivät puhumaan ilman tulkkeja, ja saavuttaisivat korkeamman asteen yhteisymmärryksen. Kun puhutaan tulkin välityksellä, henkilökohtaisesta yhteydestä häviää paljon. Tiedän sen pitkäaikaisesta kokemuksesta.

Ehkä väität että maailmassa jo on yksi kansainvälinen kieli nimittäin englanti (ranska, espanja ja n. e., valitse itse). Silloin pyytäisimme sinua kiertoajelulle Eurooppaan. Tulet pärjäämään huonosti pelkällä englanninkielen taidoilla (ranskalla, espanjalla). Useat eivät tule lainkaan ymmärtämään sinua ja toiset, vaikka ovatkin opiskelleet monta vuotta, ei pysty keskustelemaan kanssasi järkevästi.

Jos maailman maat päättäisivät valita englannin kansainväliseksi kieleksi, se todellisuudessa estäisi tavallisten ihmisten kommunikaatiota yli rajojen ja siitä seuraisi eristyneisyyttä.

Hildegard

Abbedissa Hildegard av Bingen kehitti 1100-luvulla esiin uuden kielen, Lingua Ignota. Sen jälkeen on satakunta eri ideaa kansainvälisestä kielestä esitetty kuten kuin esimerkiksi volapük, ido, novial, occidental, ling, esperanto ja interlingua. Osa niistä on kerännyt hieman kannatusta mutta ovat ajan kuluessa unohtuneet. Mikään niistä ei ole ollut yhtä helposti opittava kuin esperanto eikä saanet läheskään samaa kansainvälistä levitystä ja menestystä, eikä esittänyt saman laista sisäistä elinvoimaa.

Esperanto ei ole minkään valtion kieli vaan kaikkien ihmisten kieli. Esperanto ei ole tarkoitettu syrjäyttämään minkään maan kieliä, päinvastoin, sen tehtävänä on toimia kielellisenä siltana silloin kun ihmiset eivät puhu samaa kieltä.

Kahden vuoden päästä voimme kaikki jutella keskenään

Jos Euroopassa kaikki aloittaisivat esperanton oppimisen, niin kaikki pystyisivät vaikeuksitta puhumaan keskenään kahden vuoden päästä.

Ei kukaan, hyvin asioista perillä oleva kansainvälisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön tosi ystävä, voi vastustaa jotta esperantosta tulisi EU:n yhteinen virallinen työskentelykieli. Kun näin tapahtuu, siitä tulee myös YK:n seitsemäs virallinen kieli. Kun näin tapahtuu, esperantosta tulee viimeistään muutaman vuosikymmenen päästä, koska se on niin helposti opittava kieli, YK:n valtakieli. Kun näin on tapahtunut YK:ssa tulevat pian yksimielisesti siihen tulokseen että yksi työskentelykieli riittää, esperanto. Osittain koska se on helposti opittava ja koska sillä ei ole kansallista painetta.

Poliisi

International Police Associationilla, maailman suurin riippumaton poliisijärjestö, on tunnusmerkissään sanat Servo per Amikeco, joka on esperantoa ja tarkoittaa suurin piirtein Palvelu ystävyyden kautta. Tämä on kansainvälinen järjestö jolla on jäseniä ympäri maailmaa. Mitä kieltä heidän olisi sinun mielestäsi pitänyt käyttää tunnusmerkissään? Sinun täytyy vastata.


© Hans Malv, 2004