Opetella äidinkieltään

Kieli edustaa tärkeää inhimillistä ominaisuutta. Myös eläimillä on kieliä, mutta eläinten maailmassa se käsittää rajallisen määrän merkkejä, joita ei voi verrata inhimillisen kielen suureen vaihteluun ja uuden luomiseen, koska kielellisiä ilmaisuja on ääretön määrä.

Aivojen kielikeskus alkaa toimia jo ennen kuin lapsi täyttää vuoden, ja sitä seuraavat ensimmäiset vuodet olevat ratkaisevia kielen kehitykseen.

Lapsi omaksuu kielensä, ns. puhekielen, nopeasti ja luonnollisesti ja hallitsee äidinkielensä perusteet jo kuusivuotiaana. Korkeakoulua käynyt puhelias äiti on paras apu rikkaaseen kielenoppimiseen.

13 000 sanaa

Kuusivuotias hallitsee jopa 13 000 sanaa, joka merkitsee sitä että lapsen – joka ei vielä osaa lukea, ja on siis ympäristön puheesta riippuvainen hankkiessaan kielellistä pätevyyttä – on valveilla ollessaan oppinut uuden sanan joka toinen tunti. Vaikka jaettaisi kuusivuotiaan sananvarasto, puoleen, se merkitsisi kuitenkin uuden sanan oppimista joka neljäs tunti, joka myös on vaikuttavaa.

Periaatteessa kolme - neljävuotiaana lapsi hallitsee koko kieliopin järjestelmän, ja sitten vain täyttää sananvarastoaan.

Se, etteivät nuoret menesty koulussa, johtuu siitä, etteivät hallitse kieltä. On tärkeää oppia äidinkieli maassa syntyneeltä henkilöltä. Päiväkodissa pitäisi mieluiten olla syntyperäisesti käytettävää kieltä puhuva henkilökunta, että lapset hyvin oppisivat äidinkielen. Vanhempien täytyisi myös olla aktiivisempia, esimerkiksi lukea ääneen. Mitä paremmin hallitsee oman kielensä, sitä helpommin oppii muitakin kieliä.


© Hans Malv, 2004