Ainoa ratkaisu EU:n kieliongelmiin

Kansainvälisellä organisaatiolla on vaikea toimia optimaalisesti jos sillä ei ole yhteistä työskentelykieltä. Nykyisen ja muutaman vuoden päästä 20 työkieltä, on kuin ei olisi mitään määrättyä työkieltä ollenkaan. Se aiheuttaa väärinkäsityksiä, tehottomuutta ja se tulee kalliiksi. Ruotsalainen sosiaaliministeri Gustaf Möller sanoi: "jokainen tehottomasti käytetty verokruunu on köyhiltä varastelua".

Yhden yhteisen työkielen valitseminen tulisi vilkastamaan yhteistyötä ja luomaan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön kielirajojen yli. Yksi yhteinen kieli on ehdoton jotta EU:lla olisi mahdollisuus saavuttaa valta-asema maailmalla USA:n ja Kiinan rinnalla.

Valta-asemalla tarkoitan että EU:lla, ihmismäärän, demokraattisen perinteen ja taloudellisen vallan avulla olisi voimaa panostaa turvallisempaan ja parempaan maailmaan, yhteistyössä muiden maiden ja liittojen kanssa.

Erittäin vaikea kieli

Meidän tulisi olla hyvin huolestuneita siitä että miten kansainväliset kanssakäymiset hoidetaan. Poliitikot eivät pysty juttelemaan luonnollisesti keskenään koska ovat riippuvaisia tulkeista. Yksikin väärinkäännös, joka ei ole harvinaista, saattaa saada kohtalokkaita seurauksia. Vielä hankalampaa on että englanti, mikä on vaikea kieli oppia, on nykyään suurin kansainvälinen kieli. Monet poliitikot joilla englanti ei ole äidinkieli, antavat periaatteen vuoksi kuvan että hallitsevat englannin kielen, jota he yleensä eivät hallitse tarpeeksi hyvin osallistuakseen poliittisiin keskusteluihin. Totta kai, tämä aiheuttaa sen että virheellisen päätöksen vaara on suuri, koska päätöksenteko pohjautuu virheellisiin käännöksiin ja värinkäsityksiin. Kun ammattimainen tulkki tekee usein väärinkäännöksiä, kuinka usein sitten meidän poliitikot ymmärtävät väärin?

Jotta Euroopan unionista tulisi hyvin toimiva demokraattinen unioni jossa EU:n kansalaiset tuntevat yhteenkuuluvaisuutta ja uskollisuutta, vaaditaan Euroopan välinen julkinen keskustelu/väittely ja ehkä myös, liittotasolla, eurooppalaisia puolueita. Jotta tämä toteutuisi, maiden omien kielien rinnalla, yhteinen EU-kieli on välttämätön. Kun saamme yhteisen helposti opittavan EU-kielen, yksi kieli jota kaikki EU-kansalaiset osaavat käyttää, saamme pian myös eurooppalaisia lehtiä ja Euroopan välisen yleisen keskustelun.

Poliitikot eivät, periaatteen vuoksi tule koskaan sopimaan yhtenäisen kielen käyttämisestä, eikä myöskään siksi että se antaisi maalle jossa kyseenalaista kieltä puhutaan liian suuret psykoloogiset, taloudelliset ja poliittiset edut. On suunnaton etuoikeus kun saa kansainvälisissä neuvotteluissa käyttää omaa kieltä. Neutraali kieli olisi ainoa joka tässä olisi hyväksytty.

Tärkeä ymmärtää presidenttiä

Olisiko Amerikka ollut nykyinen suurvalta niin kuin tänään jos heillä ei olisi ollut yksi yhteinen kieli eikä enemmistö kansalaisista olisi ymmärtänyt mitä presidentti sanoo? Ei, koska yksi yhteinen kieli on hyvin voimakas yhtenäisyyden side.

Kenenkään ei tarvitsisi opetella kuin yksi vieras kieli, EU:n virallinen kieli. Suurin osa ihmisistä ei pysty oppimaan kun yhden vieraan kielen, jos ei muuten niin ajanpuutteen takia. Elämässä on tärkeämpää tekemistä kuin opetella kieliä.

Jos EU valitsee 20 työskentelykieltä, tai englannin, ranskan tai saksan työskentelykieleksi niin EU:n kansalaiset ei pysty vapaasti kommunikoimaan keskenään. Niin kauan kun eivät pysty siihen, ei kehity me-henkeä EU:n kansalaisten välillä. Kielikysymyksellä on keskeinen asema EU:n jatkuvassa demokraattisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kehityksessä ja siten myös EU:n pyrkimyksessä luomaan turvallisemman maailmaan yhteistyössä toisten maiden parissa.

Useimmille liian vaikeaa

Yksi ehdoista jotta EU-valtioliitto pystyisi kilpailemaan Amerikan ja tulevien maailmankaupan suuruuksien kanssa, kuten Kiinan ja Intian, sen täytyy kehittyä helposti liikkuvaksi taito-yhteiskunnaksi. Miten se olisi mahdollista kun EU-hallinnossa on 20 virallista kieltä, ja se vallitseva tieteellinen kieli, englanti, on suuremmalle osalle kansalaisista liian vaikea oppia.

Tuleeko EU toimimaan paremmin 20 työskentelykielellä? Epäilen että nykyiset EU-poliitikot eivät ole kiinnostuneita asiasta. Nyt on sinun aika toimia. Auttaa mielipiteen luomisessa, NYT!

In all member countries there are every fifth year elections to the European Parliament. The next elections will be hold in June 2004. Do not forget to vote.

Olet oikeassa

"Riippumatta siitä uskotko pystyväsi siihen tai et, niin olet oikeassa” - Henry Ford


© Hans Malv, 2004