Świat, w którym wszyscy rozumieją wszystkich, jest lepszym światem.

The Enligsh, French and Swedish documents are revised in May 2005.

Ten dokument traktuje o nieporozumieniach językowych wewnątrz Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i na całym świecie oraz o znaczeniu wspólnego wyboru takiego języka, który miałby być używany w skali międzynarodowej, a także o tym, jak ważną sprawą jest zachowanie i ochrona naszego języka. Powyższe jest koniecznością, aby wiele języków nie zostało wkrótce skazanych na wyginięcie. Język bowiem też może zginąć.

ONZ używa 6, a Unia Europejska ok. 21 oficjalnych języków, co komplikuje i utrudnia niezwykle porozumiewanie się, a poza tym kosztuje nas wszystkich znaczne sumy pieniędzy.

Nazywam się Hans Malv i jestem dyplomowanym lekarzem. Niniejszy dokument napisałem nie na zamówienie jakiejś organizacji czy zrzeszenia, lecz z własnej inicjatywy. Nie otrzymałem w związku z napisaniem jego, żadnego wynagrodzenia. Dlaczego napisałem ten dokument ? Ponieważ jestem głęboko o tym przekonany, że komunikacja międzyludzka (w sensie językowym) – i to nawet między wieloma najróżniejszymi terytoriami językowymi, jest niezwykle ważna dla wszystkich mieszkańców naszego globu. Nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz również humanitarnych i kulturalnych.

Mój adres:
Lugna gatan 12
SE-211 60 Malmö
Szwecja

Jeśli chciałbyś, Drogi Czytelniku, napisać do mnie list, to proszę bardzo pisać w języku polskim lub angielskim.

„Granice mojego języka są granicami mojego uniwersum.” – Ludwig Wittgenstein

Jesteśmy w stanie zmniejszyć wydatki na Unię Europejską o wiele miliardów złotych. Te pieniądze należałoby przeznaczyć na inne cele. Przy tej okazji otrzymamy również bardziej przyjazny i spokojniejszy świat.

Tutaj chodzi o Twój świat. Ty ponosisz tu swoją odpowiedzialność.

Za kilka lat być może wystarczy opanować jedynie 2 języki. Twój język ojczysty i 1 do porozumiewania się z całym pozostałym światem. Umiejętność posługiwania się tymi dwoma językami pozwoli wszystkim rozmawiać ze wszystkimi i rozumieć wszystkich.

Rosjanin i Japończyk

Jakim językiem powinni posłużyć się Polak z Grekiem lub Rosjanin z Japończykiem, aby swobodnie ze sobą porozmawiać ? Jeśli zastosują oni język angielski, wtedy wymiana ich myśli i poglądów odbywać się będzie tylko w stopniu szczątkowym, ponieważ angielski jest językiem niezwykle trudnym oraz bardzo bogatym w słownictwo, w związku z czym nawet osoby z uzdolnieniami do nauki języków obcych potrzebują ok. 1o lat czasu na studiowanie tego języka, aby móc opanować w stopniu płynnym jego znajomość. Dlaczego jednak mieliby właśnie rozmawiać z taką trudnością po angielsku, jeśli istnieje lepsza alternatywa?

W dzisiejszym dialogu międzynarodowym używa się nie jednego, lecz wiele różnych języków – mimo tego, że znaczenie współpracy międzynarodowej ciągle zyskuje na ważności. A jaki język Ty byś wyznaczył?

Któregokolwiek języka byś nie wybrał, to i tak zawsze znajdzie się mnóstwo ludzi na świecie, którzy Twego wyboru nie zaakceptują.

Gdzie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest łatwy do nauki język esperanto, którego uczy się już wiele milionów ludzi. Lecz istnieją jeszcze inne rozwiązania.

Dla Twego własnego dobra i dla dobra całej ludzkości – proszę, czytaj dalej, a przekonasz się, że istnieje rozwiązanie problemu językowego w obrębie Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i na terenie całego świata. Rozwiązanie, które stanowi równocześnie ochronę dla wielu języków i kultur przez nie reprezentowanych przed ich wyginięciem. Języki świata, zarówno „wielkie”, jak i „małe”, powinniśmy pielęgnować i chronić, w przeciwnym bowiem razie – zubożejemy.

Lepszy świat

Jeśli wszystkie dzieci i młodzież na świecie rozpoczęłyby naukę esperanto już dziś, to za kilka lat mogłyby swobodnie rozmawiać ze sobą. Dzisiejsza młodzież – to jutrzejsi dorośli. Możemy dać im możliwość do życia w lepszym świecie, – świecie bez barier językowych.

W celu zapewnienia wszystkim dzieciom podstawowego wykształcenia, należałoby wyasygnować 6 miliardów amerykańskich dolarów. (Nie jestem pewien, czy koszty nauki języków obcych mieszczą się już w tej sumie.) Dla porównania mogę przytoczyć, że Europejczycy wydają ok. 105 miliardów amerykańskich dolarów na alkohol. Tylko w roku 1987 przeznaczyły kraje świata 840 miliardów amerykańskich dolarów na cele militarne. (Wszystkie dane ze statystyk ONZ-etu.). Tymczasem lepiej jest nauczyć człowieka łowić, niż daś mu raz rybę.

Czy zapomniałeś już czas, kiedy chodziłeś do szkoły?

Czy akceptujesz, że miliony dzieci i młodzieży w obrębie Unii Europejskiej zmuszana są do przeznaczenia dużej porcji swego czasu w okresie lat szkolnych, w celu uczenia się języka angielskiego lub innego języka obcego, którego znakomita większość w efekcie końcowym – - i tak nie opanuje? Czy zapomniałeć już jak to było w Twojej szkole ? – te ogromne trudności z wymową języka obcego, jego ortografią i nieregularnymi zasadami gramatyki? Czy nie zechciałbyś zaoszczędzić tego następnym pokoleniom w przypadku istnienia znacznie lepszej alternatywy?

Zdecydowana większość mieszkańców świata dotknięta jest ciężkim i kosztownym handicapem – handicapem językowym.

Esperanto natomiast można z łatwością opanować w mowie i w piśmie. Wszystkie wyrazy wymawia się tak, jak się je pisze. Gramatyka jest łatwa i nie zawiera tzw. „wyjątków”. Proszę, czytaj dalej – to dowiesz się, jak wspólnie możemy rozwiązać problem językowy zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Ty możesz w tym bardzo pomóc.

Spis rozdziałów:


© Hans Malv, 2004