Dlatego powinni wszyscy angielskojęzyczni popierać esperanto

Wszyscy, – również narody angielskojęzyczne wygrają na tym, że będziemy mieli świat, w którym cała ludzkość na naszym globie, będzie mogła łatwo wymieniać myśli między sobą. Jeśli zwykli ludzie mogą dotrzeć do siebie i rozpocząć dialog, obok polityków, – to zamiast jednego dialogu- będzie ich tysiące, z których posypie się mnóstwo nowych, prawidłowych rozwiązań dla porozumienia oraz wzrostu ekonomicznego, a poza tym nawiązanych zostanie niezliczona ilość przyjaźni. Taki świat, będzie światem znacznie bezpieczniejszym i dużo weselszym. Aby to mogło się urzeczywistnić, musimy my, zwykli ludzie zgodzić się na wprowadzenie łatwego do nauczenia się języka dla komunikacji międzynarodowej. Języka, który należeć będzie do wszystkich i nie będzie językiem własnym jakiegoś narodu. To nie musi być koniecznie esperanto. Osobiście jednak nie wiem o innym języku, który nadawałby się lepiej niż esperanto. Lecz być może istnieje taki?

Taki międzynarodowy, wspólny język byłby np. ważnym kluczem do osiągnięcia trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Mimo swojego bogactwa, wynikającego z faktu posiadania złóż ropy naftowej, – jest świat arabski jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów na naszej ziemi. I tak np. analfabetyzm w krajach arabskich wynosi 43% wśród osób dorosłych, podczas, gdy w innych krajach o niskim stopniu rozwoju wynosi on przeciętnie ok. 29%. (Wiele milionów dzieci między 6 i 15 rokiem życia, nie uczęszcza do szkół. Od czasów Kalifa al-Mamun’ a – w IX-tym stuleciu, tylko ok. 100 000 książek przetłumaczonych zostało na język arabski. Tyle samo pozycji książkowych zostaje przekładanych każdego roku na język hiszpański.)

Według statystyki banku światowego – ogólny export z krajów arabskich (nie brany pod uwagę jest tutaj export ropy naftowej), jest znacznie niższy niż export z Finlandii, która posiada zaledwie 5 millionów mieszkańców, natomiast kraje arabskie łącznie – 280 milionów. (Co piąty Arab, dysponuje dziennie kwotą mniejszą niż 2 dolary amerykańskie – na przeżycie.)

Jedyną szansą, aby usunąć pewnego rodzaju izolację świata arabskiego, jest podniesienie poziomu wykształcenia i znajomości języków wśród zwykłej, arabskiej ludności. Szczególnie zaś, znajomość międzynarodowego języka, otworzy wejście nowym myślom i ideom, nowym technikom i nowym rozwiązaniom. Z uwagi na zakorzenioną, rozszerzoną wrogość w świecie arabskim do wszystkiego, co angielskie i amerykańskie, jest niemalże wykluczone, aby droga do polepszenia edukacji i znajomości języków, wiodła poprzez język angielski. Dopiero, kiedy ludność arabska zacznie komunikować się i rozumieć ludzi spoza ich regionu językowego – wtedy będzie ona mogła wybrać swoją własną drogę. Brzmi to optymistycznie? Tak! Nierealistycznie? Nie! Osobiście jestem przekonany o tym, że każdy, pojedyńczy, zwykły człowiek jest istotą spokojną, która chce żyć w pokojowym zrozumieniu z pozostałym światem. Aby jednak osiągnąć pokojowe zrozumienie, należy wpierw rozpocząć dialog.

Jak moglibyśmy wspomóc proces normalizacji i rozwoju w Afganistanie? Czy masz odnośnie tego jakiś pomysł?

Ochrona

Jeden wspólny, międzynarodowy język nie stanowi zagrożenia – tylko ochronę dla wielu języków, którym grozi wyginięcie. Ważne jest, aby na świecie było dużo różnych języków, są one bowiem zintegrowane z naszą tożsamością i są filarami wszystkich kultur. Taki świat, w którym różnorodne języki i kultury będą mogły żyć obok siebie w przyjaznej koegzystencji, będzie bardziej spokojny i szczęśliwszy. Będzie światem, w którym ludzie nie potrzebują odczuwać wzajemnej wrogości.

Łacina, francuski, portugalski, hiszpański – wszystkie te języki były kiedyś dominującymi językami światowymi i wydawało się, że pozostaną nimi już na zawsze. Jednym z głównych powodów, dlaczego Organizacja Narodów Zjednoczonych nie przyjęła esperanto jako wspólnego języka roboczego, była blokada ze strony Francuzów, – reprezentantów ówczesnego języka dyplomatycznego, którzy byli wówczas święcie przekonani, iż francuski pozostanie zawsze tym międzynarodowym, dominującym językiem.

Do przed niespełna 15–u lat temu, język rosyjski był dominującym i używanym językiem w komunikacji między poszczególnymi republikami wielkiego rosyjskiego imperium. Rosyjski był wtedy również najważniejszym językiem obcym w szkołach tych republik. Tymczasem obecnie stosuje się coraz częściej angielski, jako język komunikacyjny między dawniejszymi republikami Związku Radzieckiego, – i angielski zajął tam pozycję najważniejszego języka obcego. Ogromna ilość nauczycieli języka rosyjskiego została- w konsekwencji tych przeobrażeń – bez pracy. Kto mógł to wcześniej przewidzieć ?

W wyniku dominancji języka angielskiego na świecie, społeczeństwa w krajach angielsko-języcznych, wykazują bardzo znikomą znajomość języków obcych, co pociąga za sobą w konsekwencji minimalną tylko orientację o kulturach spoza własnej sfery. Tymczasem dopiero, gdy człowiek pozna dobrze inne kultury, może spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na swoją własną. Europa – albo cały świat -, gdzie wszyscy będą znali esperanto, będzie Europą – lub światem -, gdzie wszyscy ludzie będą mogli z łatwością wymieniać swe poglądy i z łatwością również uczyć się zrozumieć ludzi i kultury innych krajów. Bądzie to ustawiczny proces dawania i otrzymywania, który wzbogaci wszystkich.