Polska, Unia Europejska i teksty prawnicze

Coraz więcej prawnie obowiązujących postanowień Unii Europejskiej formułowanych jest w języku angielskim. Tłumaczenie ich na język polski powinno zachować dalekoidącą dokładność i zgodność z oryginałem. Zazwyczaj przyjmuje się, że zarówno zdanie główne w tekście oryginału musi być precyzyjnie zachowane w tłumaczeniu, jak i zdanie poboczne. Ponadto należy stosować identyczną interpunkcję w tłumaczeniach na języki krajów członkowskich. Po przetłumaczeniu tego rodzaju dokumentów z angielskiego na język polski, może okazać się, że czytanie i zrozumienie tych tekstów sprawiać będzie Polakom dużą trudność z uwagi na stosowanie w oryginale niezwykle uciążliwego angielskiego stylu kancelaryjnego.


© Hans Malv, 2004