Wskazówki:

Tłumaczenia z języka szwedzkiego dokonała - Eva Graf, Malmö, Szwecja.

Översättning från svenska till polska – av Eva Graf, Malmö, Sverige.


© Hans Malv, 2004