Kto popiera esperanto?

Według artykułu opublikowanego w dniu 27 stycznia 2000 roku, w amerykańskim czasopiśmie „USA Today”, przeprowadzono w obrębie kościoła katolickiego na terenie Niemiec ankietę z zapytaniem, czy nie należałoby zaproponować przejścia z łaciny na esperanto – jako język stosowany w tym kościele, na całym świecie? Jak wynika z tego artykułu, kościół katolicki ma już od dawna pozytywne nastawienie do kwestii zastosowania esperanto, jako wspólnego języka do komunikacji między wiernymi we wszystkich krajach świata. Już w roku 1910 powstał – Międzynarodowy Katolicki Związek Esperanto = Internacja Katolika Unuigo Esperantista (IKUE), a czasopimo tego związku – Espero Katolika – wydawane było już od roku 1903. Radio Watykan nadaje od roku 1977 audycje w języku esperanto, a od roku 1981 – głównie w krajach europejskich, odprawia się msze św. – także w tym języku.

Kiedy uczestnicy 50-tego kongresu IKUE zebrali się na placu św. Piotra w Rzymie, – papież Jan Paweł II przemawiał do nich w języku esperanto. Przy kilku wcześniejszych okazjach, przemawiał papież do zebranych wiernych, też po esperanto.

Niestety, za to tylko minimalny procent polityków Unii Europejskiej docenia wartość esperanto. Wyniki ankiety przeprowadzonej w 1996 roku, wśród parlamentarzystów UE wykazały, że zaledwie 84 z 626 polityków, miało pozytywne nastawienie do esperanto. Dlatego zmiany muszą nastąpić „od dołu” – ze strony zwykłych, rozsądnych ludzi.

Poniżej cytuję tekst, z którego wynika, iż liberalna partia w Anglii popiera stosowanie esperanto w komunikacji międzynarodowej.

Text of a Resolution passed at the 1994 Liberal Party Assembly in Morecambe, England. This Assembly notes that:

  1. the Liberal Party is committed to supporting the rights of people in all countries to govern themselves under conditions of freedom and democracy, and to express themselves through the languages and cultures of their choice;
  2. the Party not have a commitment as to how people of differing languages and cultures should communicate with each other across such language defferences, and that adoption of any national or regional language for this purpose would risk imposing the culture of that language group on the poeples of other language groups;
  3. the neutral international language, Esperanto, exist for precisely the purpose of communications across language parries, without any risk of such hegemony;
  4. Esperanto already has a history of more than 105 years of use, in more than 100 countries, with active practitioners of the language in many fields of government, the arts, science, commerce and industry, in schools and educational establishments, and in the service industries;
  5. Esperanto has a permanent world headquarters in the Netherlands with a salaried staff for all the usual requirements of a world-wide organization, and that the permanent organization is a member organization of UNESCO, in the category of non-governmental agencies, and also has consultative status at the world headquarters of the United Nations and other international bodies;
  6. the language, being totally regular as to grammar, word-stock and spelling, is straighforward to learn from any national language, by teaching and learning aids readily available from those many others languages.

This Assembly supports the wider use of Esperanto as a language for all governments and people who wish to use it.

Włoscy socjaldemokraci zaproponowali (I Democratici di Sinistra), aby esperanto zostało międzynarodowym językiem dla ruchu klasy robotniczej.

Umberto Eco – światowej sławy pisarz włoski i profesor w dziedzinie semiologii, powiedział w wywiadzie dla pewnego dziennika: „Ja widzę, co dzieje się we Francji: nadal mówi się o zagrożeniu, jakie powoduje język angielski… Wkrótce dojrzeją oni do tego, aby dać swoje poparcie językowemu pomostowi, po to żeby zapobiec hegemonii innego języka narodowego… Znajdujemy się obecnie w historycznym momencie, w którym łatwiej jest uzyskać akceptację dla języka – specjalnie skonstruowanego. Nota bene, to że esperanto jest sztucznie utworzone, nie jest dla tego języka żadnym minusem. Gdybym nie wiedział o tym, że esperanto jest językiem specjalnie skonstruowanym, to nie zauważyłbym żadnej różnicy”.

Rosyjski pisarz, Lew Tołstoj, który znał również esperanto, napisał: „Dla tego, kto wie o zasługach esperanto – jest sprawą niemoralną, aby nie używać go w dalszym ciągu”. Czy Ty zgadzasz się z tym również?


© Hans Malv, 2004