Język jest trudny

Po 2 000 godzin nauki języka angielskiego, nie posiada przeciętny Japończyk ani Chińczyk wystarczających wiadomości z tego zakresu, aby móc praktycznie posługiwać się nim, a ponadto borykają się oni w dalszym ciągu z trudnościami angielskiej wymowy. Tymczasem na podstawie doświadczenia wystarczy około 250 godzin nauki, aby młodzież azjatycka mogła opanować esperanto w stopniu bardzo zadowalającym, – również jeśli chodzi o wymowę.

Tylko słuchać – to nie wystarczy

To nie wystarczy, słuchać tylko jakiegoś języka, aby się go nauczyć. Zalecano dawniej (w formie eksperymentu), aby rodzice głuchoniemi pozwalali dzieciom swoim w zwiększonej mierze oglądać i słuchać audycji telewizyjnych, co niestety nie przyniosło spodziewanego pozytywnego wyniku w kwestii rozwoju językowego u tych dzieci.

10 000 odmian czasownikowych

Język angielski zawiera 180 nieregularnych czasowników (- co stanowi większą trudność, aniżeli się zdaje). Angielskie rzeczowniki posiadają 2 formy – np tooth + teeth (ząb, zęby). Czasownik posiada cztery rodzaje: work, works, worked + working (pracować). We współczesnym języku hiszpańskim, każdy czasownik może zachodzić w 50 formach. Francuski jest z pewnością jeszcze trudniejszy. Weźmy np francuską gramatykę. Podręcznik „Larousse de la conjugasion „prezentuje ponad 10 000 rozmaitych form czasownikowych, podzielonych na 115 konjugacji.

Ten, kto próbował przemierzyć Europę, mając w zapasie znajomość tylko: agnielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, już po krótkim czasie bardzo się rozczarował..

Angielski język szkolny – nie wystarczy

Dla kogoć, kto chce zdziałać coś w parlamencie Unii Europejskiej albo też w ONZ – ecie, nie wystarczy, wystąpić w roli mówcy – z pomocą tłumacza. Do tego potrzebna jest znajomość sztuki retorycznej. Tam trzeba umieć mówić swobodnie, przekonująco, dobrze argumentować, dyskutować i przemową swoją wzbudzać uczucia. Do takiego przedsięwzięcia nie wystarczy w żadnym wypadku – tylko – szkolny angielski, lecz dziesiątki lat studiów i treningu w tym języku. A iluż to naszych polityków zdołało uporać się z powyższym problemem podczas swojej kariery zawodowej?


© Hans Malv, 2004