Jak wiele osób mówi w języku esperanto?

Esperanto zostało stworzone przed ponad 115 laty. Jeżeli język ten jest taki przydatny, dlaczego zna go tylko ok. 2 milionów ludzi? Wydaje mi się, że to pytanie zostało źle sformułowane. Powinno ono brzmieć: dlaczego tak wiele osób opanowało już esperanto? Bo przecież nie jest to żaden język narodowy. Nie można pojechać do kraju Esperanto. Nauczy się ktoś po grecku, może jechać do Grecji i zachwycać się tam skarbami kultury greckiej. Dla tego, kto nauczył się języka esperanto – otwarty jest cały świat.

Dlaczego oni nauczyli się esperanto?

Główną pobudką do nauczenia się esperanto przez tych ludzi jest fakt, że większość z nich jest idealistami.

Relatywnie wysoki procent mówiących po esperanto można zanotować w tak różnorakich krajach, jak: Japonia, Brazylia, Iran, Madagaskar, Bułgaria i Kuba. Przedstawiciele krajów afrykańskich przejawiają też duże zainteresowanie językiem esperanto. W Polsce, na Wągrzech, w Rumunii i w Rosji wiele osób uczy się tego języka. Esperanto zaskarbiło sobie masę zwolenników i uzyskało silną pozycję w Chinach, gdzie nauka tego języka finansowana jest częściowo przez państwo. W Chinach publikuje się wiele pięknie wydawanych czasopism oraz emituje się telewizyjne kursy esperanto. Na uniwersytecie w Budapeszcie działa fakultet języka esperanto na bardzo wysokim poziomie, z możliwością uzyskania tytułu doktora w tej dziedzinie. Na tym uniwersytecie – fakultet esperanto traktuje ten język m.in. jako bazę wyjściową do studiów innych języków. Tam też opracowano programy dla datorów, które „mówią” po esperanto. Nauczyciele węgierscy, którzy są egzaminowanymi esperantystami – otrzymują wyższe wynagrodzenie.


© Hans Malv, 2004