Datory i zastosowanie języka

Dzięki temu, że esperanto posiada logiczną gramatykę, absolutnie wiążące znaczenie słów i minimalną ilość synonimów – jest język ten bezkonkurencyjnym w porównaniu z innymi – również jeśli chodzi o użycie go do tłumaczeń na inne języki – przy zastosowaniu nowoczesnej techniki datorowej. Tłumaczenia w obrębie UE, powinny z powodzeniem odbywać się według następującego modelu. Pismo sporządzone np. w języku rumuńskim należałoby przetłumaczyć za pomocą datora, na esperanto, – przy obecności „żywego” tłumacza, który zadecyduje w poszczególnym przypadku o wyborze odpowiedniego, z wielu alternatywnych znaczeń jakiegoś wyrazu oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, dokona ogólnej korektury. Następnie pismo takie, już w języku esperanto, zostałoby z łatwością przetłumaczone na języki wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tylko 28 dźwięków

Nawet, kiedy chodzi o możliwości rozumienia przez dator- mówionego słowa, – to i w tym przypadku – język esperanto jest zupełnie bezkonkurencyjny, ponieważ nie tylko każdą literę w esperanto wymawia się zawsze w taki sam sposób, ale również wszystkie litery w każdym słowie wymawia się, a ponadto, wszystkie wyrazy pisze się tak, jak brzmią one fonetycznie. Esperanto zawiera tylko 28 dźwięków do rozpoznania przez dator. W przeciwieństwie do esperanto, mają wszystkie języki narodowe znacznie więcej dźwięków niż liter. Mimo, iż specjaliści pracują już od ok. 45 lat nad tym problemem, nie udało się niestety, skonstruować dotychczas takiego aparatu, który rozumiałby normalną, swobodną, ludzką mowę. Wyjątkiem tutaj są datory, z takimi programami, które pozwalają im rozumieć mowę pewnej, konkretnej, pojedyńczej osoby, ale warunkiem koniecznym do pomyślnego wyniku tego eksperymentu jest, aby osoba ta mówiła wolno i wyraźnie. Mimo tego wolnego i wyraźnego wymawiania tekstu przez człowieka – dator popełnia wiele błędów. Nie ma się zresztą czemu dziwić, – człowiek zna bowiem ok. 50 000 słów, lecz nie może on wymówić ich na 50 000 różnych sposobów.

Nie ma takiego języka narodowego, który chociaż w przybliżeniu nadawałby się tak dobrze na język syntetyczny- jak esperanto.


© Hans Malv, 2004