Dlaczego Ty powinieneś uczyć się esperanto?

Jeżeli jesteś człowiekiem otwartym i lubisz podróże, to powinieneś uczyć się esperanto. Gdziekolwiek pojedziesz, tam zawsze spotkasz przyjaciół, którzy gościnnie przyjmą Ciebie i pokażą Tobie swój kraj. Jest to szczególnie przydatne dla wszystkich globetroterów, podróżujących pociągami i pragnących poznać inne kraje i kultury „od wewnątrz”, poprzez osobiste spotkania oraz rozmowy we wspólnym języku – esperanto.

100 czasopism

Na całym świecie ukazuje się ok. 100 czasopism po esperanto. Wiele z nich to czasopisma kulturalne oraz z dziedzin fachowych. Rozgłośnie radiowe w wielu krajach – np.: w Polsce, w Brazylii, w Chinach, na Kubie, w Estonii, na Węgrzech, we Włoszech oraz Watykanie – nadają regularnie audycje w języku esperanto.

Internet

Można powiedzieć,iż Internet zlikwidował bariery geograficzne, natomiast esperanto likwiduje bariery językowe. Poprzez Internet nawiązać można wiele kontaktów z esperantystami. Komunikowanie się w języku esperanto na Internecie jest bardziej intensywne, niż np. po duńsku, mimo, że Dania posiada ponad 5 milionów mieszkańców. Liczne grupy dyskusyjne esperantystów komunikują ze sobą w ożywiony sposób. Wielu z nich wybiera drogę korespondencji. Adresy tych grup znaleźć można w gazetach po esperanto. Można też napisać do Koresponda Servo (czyli Serwisu Korespondencyjnego), skąd otrzyma się adresy ludzi o tych samych zainteresowaniach.

Dużym plusem w przypadku esperanto jest to, że języka tego można łatwo nauczyć się samemu, przy pomocy podręczników dla samouków. W wielu krajach prowadzi się też kursy nauczania tego języka.

Podstawą sukcesu w nauce języka obcego jest częste i regularne stosowanie tego języka. Powtórka jest matką nauk.

Ty możesz zdziałać coś dla ludzkości

Nawet jeśli nie będziesz uczyć się esperanto, to możesz zdziałać coś w tym kierunku, aby język ten zostal wspólnym językiem roboczym Unii Europejskiej. Jeśli zamiar ten uwieńczony zostanie sukcesem, to wypływające z niego plusy – będą ogromne. Przede wszystkim oszczędność kosztów w obrębie UE o kilka miliardów złotych w stosunku rocznym. Tylko w roku 2003, koszty związane z wielojęzycznością wyniosły ok. 700 000 000 Euro (= 3 000 000 000 złotych), a wzrosną one pokaźnie w roku 2004, z uwagi na powiększenie się Unii Europejskiej i przekroczą znacznie 1 miliard Euro. Innym pozytywnym efektem wprowadzenia esperanto jako wspólny język międzynarodowy w obrębie UE jest to, że uzyskamy lepszy świat, w którym możliwy będzie regularny dialog między zwykłymi ludźmi w społeczeństwach różnych krajów, a nie wyłącznie między przywódcami ich rządów. W konsekwencji otrzymamy również bardziej sprawiedliwy świat, ponieważ kiedy cała literatura fachowa, wszystkie rezultaty badań naukowych, wszelakie instrukcje obsługi itp. – wydawane będą po esperanto, wtedy zwiększy się dobrobyt na naszej ziemi, gdyż zarówno inżynierowie, jak i nauczyciele i przedstawiciele wielu innych grup zawodowych w krajach z tzw. małymi językami – będą mogli nadążyć za tempem światowego rozwoju.

„W okresie następnych 2 generacji otrzymamy najprawdopodobniej tyle samo nowych wynalazków i zmian w świecie, ile posiadamy dotychczas o d momentu narodzin Jezusa.” – Gunnar Adler-Karlsson, Profesor nauk o społeczeństwie i ekonomii

„Jeśli nie chcemy się cofać, to musimy biec.” – Pelagius


© Hans Malv, 2004