Słowo końcowe

Osobiście wierzę w znaczenie komunikowania się, nie tylko między rodakami. Nie zamierzam wystąpić z wielką akcją ogłoszeniową, aby zaapelować i rozszerzyć informacje zawarte w tym dokumencie. Jeśli Ty uważasz, że ja mam rację, to bardzo proszę, przekaż wiadomość o tym dokumencie Twoim znajomym, albo napisz, w tej sprawie do gazety lub do jakiegoś polityka, czy też do ogólnie znanej i szanowanej osoby, albo postaraj się w jakiś inny sposób pomóc mi, zdobyć opinię na ten temat. My wszyscy ponosimy odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.

Jeśli jednak jesteś odmiennego zdania, – w takim razie, co Ty myślisz na ten temat? Czy mamy w dalszym ciągu żyć z barierami językowymi, problemami przy komunikowaniu się, z niewystarczającym zrozumieniem między narodami, w świecie o zanikających wartościach kulturowych? Na tym nikt nie wygra.

Teraz jest najwyższy czas, abyś i Ty rozpoczął działanie. Zainicjuj debatę na ten temat. Teraz.

„Nikt nie popełnił większej pomyłki, niż ten, który niczego nie dokonał, ponieważ uważał, że on może zrobić tylko tak niewiele.” – Edmund Burke, polityk i filozof.

Nie zapomnij też słów Andrew Jackson’a: „One man with courage makes a majority”.

And here comes another English exercise: “Those who lack courage will always find a philosophy to justify it.” – Albert Camus


© Hans Malv, 2004