Jak kształtują się koszty związane z tyloma językami w Unii Europejskiej?

3 000 000 000 złotych

Budżet ogólny UE na rok 2003 wynosi: 97 503 000 000 Euro. Przyjmując kurs 1 euro = 4,70 złotych, wyniesie to: 458 256 416 768 złotych. Wydatki związane z administracją UE obejmują ok. 5,5% budżetu ogólnego, czyli:5 360 000 000 euro albo: 25 191 577 600 złotych. Koszty związane z wprowadzeniem 11 języków roboczych wynoszą: 700 000 000 euro, czyli 3 289 944 832 złotych, – suma, która wzrośnie znacznie w momencie, gdy w roku 2004 Unia Europejska będzie miała 20 oficjalnych języków. W zasadzie koszty wynikające z faktu wielojęzyczności w UE są znacznie większe, ponieważ w podanych poprzednio sumach nie są zawarte ogromne wydatki na tłumaczenia związane z Unią, a dokonywane lokalnie, w obrębie wszystkich krajów członkowskich. Czy nie należałoby przeznaczyć tych wiele milardów złotych na lepsze cele?

Oczywiście nie powinniśmy pozwolić skąpstwu oszukać mądrości. Jeżeli najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie 20 języków roboczych – w takim razie – zatrzymajmy je. Proszę, czytaj dalej i wypracuj sobie własną opinię.

Na terenie UE działa ok. 4 000 tłumaczy, którzy pracują na cały etat. Oprócz nich zatrudniani są także tzw wolni tłumacze, którzy wykonują ok. 20% ogólnej pracy tłumaczy w UE. Obydwie te cyfry wzrosną znacznie w nadchodzących latach.


© Hans Malv, 2004