Hvor mange taler esperanto?

Esperanto har fundets i mere end 115 år. Hvis nu esperanto er så godt, hvorfor er der så kun to millioner der kan tale det? Spörg i stedet hvorfor så mange har lärt esperanto. Det er jo ingen nations sprog.

Hvorfor har de lärt esperanto?

Grunden til at mennesker lärer esperanto er nok i de fleste tilfälder at de er idealister.

Man kan notere en relativt höj andel esperantotalende i så forskellige lande som Japan, Brasilien, Iran, Madagaskar, Bulgarien og Kuba. I Afrika er der stor interesse for esperanto. I Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Rusland er der mange der har lärt esperanto. Esperanto har en ganske stärk stilling i Kina. Der er der mange som er interesserede og undervisningen fremmes af statlige subventioner. I Kina udgiver man også flere forträffelige tidskrifter og man har også haft TV-kursus. I Budapest i Ungarn har man et fakultet for esperanto, hvor man kan studere sproget på höjt niveau og ligeledes doktorere. Der bruger man sproget som udgangssprog, en basis, for studium af andre sprog. Man har også laboreret med computere der taler på esperanto. I Ungarn får lärerne en höjere lön hvis de også har eksamen i esperanto.


© Hans Malv, 2004