En verden hvor alle forstår hinanden er en bedre verden

The Enligsh, French and Swedish documents are revised in May 2005.

Dette dokument handler om sprogforvirringen inden for EU, FN og i verden og om at lägge vägt på at vi enes om hvilket sprog vi skal bruge for international kommunikation, og om hvorfor det er vigtigt at bevare og värne om vore sprog. Det må vi göre, hvis ikke mange af dem snart vil dö.

FN har seks og EU snart 20 officielle sprog, noget der er omständeligt og koster os alle mange penge.

Jeg hedder Hans Malv og er läge. Jeg har skrevet dette dokument på eget initiativ, og skriver ikke for nogen organisation eller interesseforening. Jeg har ikke modtaget noget ökonomiskt tilskud. Hvorfor har jeg så skrevet dokumentet? Svar: Fordi jeg mener at kommunikation mennesker imellem, og dermed også mellem forskellige sprogområder, er meget vigtigt for os alle på denne jord. Ikke mindst af ökonomiske, men også af humanitäre og kulturelle grunde.

Jeg bor på:
Lugna gatan 12
SE-211 60 Malmö
Sverige

”Mit sprogs gränser er mit univers gränser.” - Ludwig Wittgenstein.

Vi kan nedsätte udgifterne for EU med mange milliarder danske kroner. Pengene kan bruges til andet.

Det gälder din verden. Du har et ansvar.

Om nogle år er det måske tilsträkkeligt at läre to sprog. Sit modersmål og et sprog for den övrige verden. Viden i to sprog vil så väre nok til at tale med og forstå alle andre.

En russer og en japaner

Hvilket sprog skal en polak og en gräker bruge når de vil tale med hinanden, eller en russer og en japaner? Bruger de engelsk så vil deres tankeudbytte blive meget magert da engelsk er så svärt at läre og så ordrigt et sprog at der af den sprogbegavede normalt kräves ti års studier for at uden vanskeligheder beherske sproget. Ja hvorfor skal de tale med hinanden på engelsk når der findes bedre alternativer?

Et samarbejde bliver enklere hvis alle taler samme sprog. For den internationale dialog findes der idag ikke noget bestemt sprog uden mange sprog, selv om det internationale samarbejde bliver mere og mere vigtigt. Hvilket sprog vil du rekomendere?

Hvilket sprog du end välger så vil mängder af mennesker verden over nägte at acceptere dit valg.

Hvad er lösningen? Lösningen er et sprog der er nemt at läre, esperanto, som flere millioner allerede har lärt. Men der er også andre lösninger.

For din egen skyld og for menneskelighedens skyld, läs videre og du vil indse at der findes en lösning på EU´s, FN´s og verdens sprogproblemer. En lösning som betyder värn mod at mange sprog, og de kulturer de repräsenterer, dör ud. Verdens sprog, store som små, må vi pleje og slå vagt om, ellers bliver vi fattige.

En bedre verden

Hvis alle börn og unge i verden begyndte at läre esperanto idag så ville de efter et par år uden vanskeligheder kunne tale med hinanden. Dagens unge er morgendagens voksne. Vi kan give dem en bedre verden at leve i, en verden uden sproglige barrierer.

At give alle verdens börn en grundläggende uddannelse ville koste yderligere 6 milliarder US $. (Jeg ved ikke om her er medregnet sprogstudium.) Som sammenligning kan nävnes at Europas mennesker nu spenderer 105 milliarder US $ på alkohol. (Ifölge FN.) Det er bedre at läre et menneske at angle end at give det fisk.

Har du glemt din skolegang?

Accepterer du at millioner börn og unge rundt om i EU og verden er tvungne til at bruge en stor del af sin skoletid til at studere engelsk eller andre fremmede sprog, sprog som de fleste aldrig vil beherske. Har du glemt din egen skolegang, dette terpende af et fremmed sprogs udtale, stavning og uregelmässige grammatik? Vil du ikke skåne kommende generationer fra dette, når der er bedre alternativer?

En stor del af verdens befolkning lider af et svärt og meget kostbart handicap – et sproghandicap.

Esperanto er meget let at läre tale og skrive. Alle ord udtales som de staves. Grammatiken er enkel og har ingen undtagelser. Läs så får du vide hvordan vi skal löse EU´s og verdens sprogproblemer. Du kan göre en stor indsats.

Indholdsfortegnelse:


© Hans Malv, 2004