Hvem stötter esperanto?

Ifölge en artikel i tidsskriftet USA Today af den 27. januar 2000 har man i den katolske kirke i Tyskland undersögt spörgsmålet om man skal foreslå en overgang fra latin til esperanto som arbejdssprog inden for dette verdensomspendte samfund. Ifölge artiklen har den katolske kirke länge haft en positiv indstilling til at bruge esperanto som et fälles sprog for kommunikation medlemmer imellem rundt om i verden. Der findes siden 1910 en International Katolsk Esperantounion, Internacia Katolika Unuigo Esperantista (IKUE) og dens tidsskrift Espero Katolika stiftedes allerede i 1903. Siden 1977 har vatikanradioen haft radioudsendelser på esperanto. Siden 1981 er der, hovedsagelig i Europa holdt messer på esperanto.

Når deltagerne ved IKUE’s 50:e kongres i 1977 samledes på Peterspladsen så talte paven Johannes Paulus II til dem på esperanto. Han har også flere gange tidligere holdt tale på esperanto.

Et lille antal EU-politikere har frem til nu forstået värdien af esperanto. Ved en rundspörge i 1996 var kun 84 af 626 EU-parlamentariker positive til esperanto. Derfor må forandringen komme underfra, fra almindelige mennesker.

Her fölger en engelsk läseövelse, hvoraf fremgår at det liberale parti i England stötter bruget af esperanto for international kommunikation:

Text of a Resolution passed at the 1994 Liberal Party Assembly in Morecambe, England. This Assembly notes that:

  1. the Liberal Party is committed to supporting the rights of peoples in all countries to govern themselves under conditions of freedom and democracy, and to express themselves through the languages and cultures of their choice;
  2. the Party not have a commitment as to how people of differing languages and cultures should communicate with each other across such language differences, and that adoption of any national or regional language for this purpose would risk imposing the culture of that language group on the peoples of other language groups;
  3. the neutral international language, Esperanto, exists for precisely the purpose of communications across language parries, without any risk of such hegemony;
  4. Esperanto already has a history of more than 105 years of use, in more than 100 countries, with active practitioners of the language in many fields of government, the arts, science, commerce and industry, in schools and educational establishments, and in the service industries;
  5. Esperanto has a permanent world headquarters in the Netherlands with a salaried staff for all the usual requirements of a world-wide organization, and that the permanent organization is a member organization of UNESCO, in the category of non-governmental agencies, and also has consultative status at the world headquarters of the United Nations and other international bodies;
  6. the language, being totally regular as to grammar, word-stock and spelling, is straightforward to learn from any national language, by teaching and learning aids readily available from those many other languages.

This Assembly supports the wider use of Esperanto as a language for all governments and people who wish to use it.

De italienske Venstredemokrater (Democratici di Sinistra) har foreslået, at esperanto antages som den internationale arbejderbevegelses sprog.

Den velkendte italienske forfattere og professor i semiologi, Umberto Eco sagde i et interview i en avis “Jeg ser hvad som sker i Frankrig: Man taler stadig om den trussel som engelsk indebærer… Snart er de modne at give deres støtte til et brosprog, kun for at forhindre et andet nationalsprog end fransk at tage overhånden… Vi befinder os i en historisk ära, hvor det er nemmere at få et sprog accepteret, endog et kunstigt sprog. At esperanto er kunstigt fremstillet er i övrigt ikke en ulempe. Hvis jeg ikke havde vist, at det handler om et kunstigt sprog, så havde jeg ikke lagt mærke til nogen forskel“.

Den russiske forfatter Leo Tolstoy, som også skrev på esperanto, skrev “Den som ved, hvad esperanto står for, for denne er det umoralsk ikke at føre det videre“. Er du enig i det?


© Hans Malv, 2004