At läre sit modersmål

Sprog repräsenterer en vigtig menneskelig evne. Også dyrene har sprog, men i dyrenes verden drejer det sig om et begränset antal signaler hvilke ikke kan sammenlignes med det menneskelige sprogs store variation og nyskabelse, der gör at antallet sproglige udtalelser er uendeligt.

Hjernens sprogcentrer begynder at aktiveres allerede för etårsalderen og de närmest fölgende år er af afgörende betydning for sprogudviklingen.

Börn tilegner sig sit sprog, d v s. det talede sprog, hurtigt og naturligt og behersker grundene i deres modersmål allerede i seksårsalderen. Det bedste man kan väre udrustet med for at få et rigt sprog er en snakkesalig og höjt uddaned mor.

13 000 ord

En seksårig kan beherske hen imod tretten tusind ord, hvilket betyder at et barn – som endnu ikke kan läse og altså er afhängigt af omgivelsens tale for at skaffe sig sin sproglige kompetence – må have tilegnet sig et nyt ord hver anden time under sit vågne liv. Også hvis man ville halvere den seksåriges ordforråd, så ville dette indebäre en tilegnelse af et nyt ord hver fjerde time, hvilket også er imponerende.

Et barn i tre- til fireårsalderen behersker i princip hele den grammatikaliske struktur, og fylder siden bare på sit ordförråd.

Når teenagere ikke klarer skolen så skyldes det ofte at de ikke klarer sproget. Det er vigtigt at läre sit modersmål af en indfödt person. På vuggestue bör der helst väre indenlandsk personale for at börnene skal kunne läre deres modersmål godt. Foräldrene bör også väre mere aktive og fx ofte udöve at läse höjt. Jo bedre man kan sit eget sprog jo bedre bliver man til at läre andre sprog.


© Hans Malv, 2004