Danmark, EU og juridiske tekster

Flere og flere retsligt forpligtende tekster skrives på engelsk. En oversättelse til dansk skal af juridiske grunde ligge så när originalen som muligt. Man plejer at bruge den såkaldte punktumregel: En sätning i originalteksten skal modsvare en sätning i oversättelsen, og en bisätning skal modsvares af en bisätning. Desuden skal alle punktumer og kommategn stå på nöjagtig samme sted i alle oversättelser til medlemssprogene. Det förer til at de til dansk oversatte tekster bliver svärt läst fordi de er opbyggede ifölge det svärt forcerede engelske fuldmägtig- og ministeriesprog.

Indviklede EU–tekster

Indviklede EU-tekster er en trussel mod retssikkerheden konstaterade den svenske sprogplejer Kenneth Larsson i en rapport til det svenske udenrigsministerium, og han spurgte sig hvad meningen var med at läse et dokument om man ikke kan forstå det.


© Hans Malv, 2004