Welke taal zou de gemeenschappelijke werktaal van de EU moeten worden?

Als men het binnen de EU eens wordt over een werktaal, en dat zou er vroeger of later toch van moeten komen, dan zou het niet voldoende zijn als men het erover eens zou worden dat een van de talen van de lidstaten werktaal wordt, want talige macht zorgt ook voor een verhoogde macht op alle gebieden.

Latijn?

In het verleden zijn er veel voorstellen geweest om Latijn te gebruiken als werktaal waarbij verwezen wordt naar het feit dat de Europese talen grote aantallen woorden gebruiken die afstammen van het Latijn. Latijn is bovendien geen nationale taal meer, als men buiten beschouwing laat dat het dichtbijliggende Italiaans de officiële taal is van Vaticaanstad. Helaas is Latijn zo moeilijk te leren dat het een logische keuze zou zijn om hiervoor in de plaats Esperanto te kiezen, wat gezien kan worden als het Latijn van de moderne tijd en dat een zeer simpele en makkelijk te leren grammatica kent en waarvan ca. 80% van de woordstammen van het Latijn afkomstig zijn of van Romaanse talen die zich uit het Latijn ontwikkeld hebben.

Als Esperanto tot werktaal van de EU gekozen zou worden, zou dit zorgen voor een hogere mate van talige gelijkheid tussen alle EU-burgers en daaruit zou een bescherming voortvloeien voor alle talen en de culturen. Wat is het beste, culturele gelijkheid of culturele verscheidenheid?

Emma Bonino is een politica uit Italië en zit in de Europese Commissie. In een interview met een tijdschrift zei zij dat het gemis van een gemeenschappelijke federatietaal de economische ontwikkeling binnen de EU in de weg staat. Zij zei bovendien dat een neutrale taal het voordeel zou hebben dat deze de diversiteit en taalminderheden zou beschermen. Zij roemde Esperanto zelfs aangezien er in verschillende onderzoeken aangetoond is dat Esperanto het leerproces voor andere talen versnelt.

Solidariteit

Uit solidariteit met de arme landen van de wereld zou men het binnen de EU eens moeten worden over een gemeenschappelijke werktaal en dan een makkelijk te leren en neutrale taal moeten kiezen. Het Engels met zijn ingewikkelde spelling, ingewikkelde grammatica en zo mogelijk nog meer ingewikkelde uitspraak, vereist een te lange en daardoor dure leertijd en vereist ook een zeer hoge competentie van de leraren.

In een steeds kleiner wordende wereld zouden wij in de EU, als we een gemeenschappelijke werktaal kiezen, ook buiten de grenzen van de EU moeten kijken, want welke taal we ook kiezen, het zal van enorme betekenis zijn voor de hele wereld. De wereld heeft tegenwoordig een grote behoefte aan een gemeenschappelijke taal voor de communicatie tussen verschillende taalgebieden. Niet in het minst, omdat de wereld alsmaar ingewikkelder wordt en omdat de internationale communicatie sterk groeit.

Als de EU het eens kan worden over een gemeenschappelijke werktaal en over onderwijs hierin in alle scholen in de EU-landen, dan zal deze taal een wereldtaal worden en ook een officiële taal binnen de VN, dit vanwege de grote en toenemende betekenis van de EU in de wereldeconomie.

Kies juist – kies .........

De enige echt denkbare werktaal tegenwoordig is in de realiteit, naast Esperanto, Engels. Als Engels als werktaal gekozen zou worden, zou dat een verdere bedreiging inhouden van het voortbestaan van een reeks kleinere talen alsook een verdere versterking van de invloed van de Engelse en Amerikaanse cultuur in het Europese (en ook dat van andere continenten) culturele leven. Dat zou een meer conformistische (gelijke, eenzijdige) cultuur tot gevolg hebben en op de lange duur ook een conformistischer Europa en een conformistischere wereld. Bovendien is Engels een zodanig moeilijk te leren taal dat de meerderheid van de Europeanen niet in staat zou zijn om de debatten binnen de verschillende organen van de EU te volgen of om notulen e.d. daarvan te lezen. De Engelse taal heeft verder niet de internationale talige dominantie die wij in Europa graag denken dat het heeft.

Wil Jij ons multicultureel Europa en onze multiculturele wereld niet beschermen? Een multicultureel Europa is meer dan de som van de verschillende culturen, aangezien veel verschillende culturen betekent dat veel verschillende culturen elkaar zullen beïnvloeden en inspireren tot een verhoogde culturele ontwikkeling en daar heeft iedereen baat bij, zelfs de Engelstalige volkeren.

Waarom geen Chinees?

Als de EU ondanks alles een nationale taal wil kiezen, welke zou dat in dat geval moeten zijn? Om meerdere redenen zou die taal verplicht moeten worden in alle scholen van de EU-landen. We kunnen niet van de schoolgaande jeugd eisen dat ze zich twee of meerdere talen leren. Daarom moet de taal internationaal gangbaar zijn. Een land met een grote economische ontwikkeling dat bijna 1 300 000 000 inwoners heeft, d.w.z. beduidend meer inwoners dan Engeland, de VS, Canada en Australië samen, is China. Er zijn meer mensen die Chinees praten dan enige andere taal.

Het is niet onwaarschijnlijk dat China over 50 jaar de grootste economische grootmacht is ter wereld. In 2002 bijvoorbeeld was de economische groei meer dan 7%. Zullen de Chinezen ook in de toekomst Engels met ons willen praten? Misschien moeten we Chinees invoeren als gemeenschappelijke taal van de EU? Dat zou een goede langetermijnplanning zijn en zou ons binnen de EU helpen om lonende handelsovereenkomsten te sluiten met de gigantische Chinese markt. Of zullen we de Chinezen halverwege tegemoetkomen? In China staat men vandaag de dag positief tegenover Esperanto. Men heeft onderwijs in Esperanto en geeft o.a. verschillende tijdschriften in Esperanto uit en heeft bovendien radio-uitzendingen in die taal. Zouden ze net zo positief zijn over 50 jaar?

Zware koloniale belasting

Ook al hebben velen hun hoop gevestigd op Engels, ze zullen moeten accepteren dat die taal nooit de goedkeuring als gemeenschappelijke internationale taal zal krijgen. Gedeeltelijk zullen o.a. de Spaans- en Franstalige landen dit nooit accepteren en gedeeltelijk heeft Engels een te zware koloniale belasting. In India o.a. staan grote groepen mensen negatief tegenover de Engelse taal om die reden. Trouwens, welke van de vele varianten van het Engels zouden we moeten kiezen? Oxford English dat maar door 3 – 5% van de bevolking van Engeland wordt gesproken of misschien General American, de variant van het Engels door de meeste mensen gesproken? Ja, er zijn nog een aantal varianten met een verschillende spelling en een verschillende uitspraak.

Het is niet eens zeker dat twee personen, die beide Engels spreken, elkaar verstaan. Dit heeft een Engelsman, die als vertaler werkt, mij verteld.

Niet iedereen heeft aanleg voor talen

Degene die voorstelt dat Engels de wereldtaal moet worden, heeft of Engels als moedertaal, of zich niet verdiept in wat voor problematische taal Engels eigenlijk is, of hij/zij heeft zich met veel moeite Engels geleerd en is te lui om een nieuwe taal te leren of misschien is hij/zij wel een talenwonder dat niet inziet dat niet iedereen evenveel aanleg voor talen heeft.

Uit een onderzoek in zes West-Europese landen bleek dat ongeveer 7% van de bevolking een Engelse tekst van gemiddelde moeilijkheidsgraad goed kon begrijpen.


© Hans Malv, 2004