De enige oplossing voor het taalprobleem van de EU

Een internationale organisatie kan moeilijk optimaal functioneren als er geen gemeenschappelijke werktaal is. Om zoals nu 11 of over een paar jaar 20 werktalen te hebben, is hetzelfde als geen enkele bepaalde werktaal te hebben, en dat leidt tot misverstanden, ineffectiviteit en kostenverhogingen. Gustaf Möller, een socialistische Zweedse minister, zei: ”Elke kroon belastinggeld die niet nuttig gebruikt is, is gestolen van de armen.”

De invoering van een gemeenschappelijke werktaal binnen de EU zou alle samenwerking vitaliseren en efficiënter maken en tevens nieuwe mogelijkheden scheppen voor samenwerking over de taalgrenzen heen. Eén gemeenschappelijke taal is een vereiste als de EU werkelijk de mogelijkheid wil hebben een machtsfactor te worden in de wereld gelijkwaardig aan de VS of in de toekomst China.

Met machtsfactor bedoel ik hier dat de EU gezien zijn bevolkingsaantal, zijn democratische tradities en zijn sterke economie, de kracht moet hebben om bij te dragen tot een veiligere en betere wereld in samenwerking met andere landen en maatschappijen.

Een verschrikkelijk moeilijke taal

Wij zouden ons zorgen moeten maken over de manier waarop de internationale contacten onderhouden worden. Politici kunnen niet op een natuurlijke manier met elkaar praten omdat ze afhankelijk zijn van tolken. Een verkeerde vertaling, wat niet ongewoon is, kan noodlottige gevolgen hebben. Het is nog erger dat de dominerende internationale taal het Engels is, wat een verschrikkelijk moeilijke taal is om te leren. Uit prestige willen velen van de politici die Engels niet als moedertaal hebben, de schijn geven dat ze het Engels beheersen, wat ze meestal niet voldoende doen om politieke discussies te voeren. Dat brengt natuurlijk grote risico’s met zich mee voor verkeerde beslissingen aangezien de basis voor de beslissing gebaseerd is op verkeerde vertalingen en misverstanden. Als professionele tolken al niet zelden zaken verkeerd vertalen, hoe vaak doen politici dat dan wel niet?

Om van de Europese Unie een goed functionerende democratische unie te maken waartegenover de EU-burgers verbondenheid en loyaliteit voelen, is het nodig een intraeuropees debat te voeren en misschien ook, op het federale vlak, Europese partijen te creëren. Om dit te verwerkelijken is er een gemeenschappelijke EU-taal nodig naast de verschillende nationale talen. Als we een gemeenschappelijke makkelijk te leren EU-taal krijgen, een taal waarmee alle EU-burgers kunnen communiceren, dan krijgen we binnenkort ook Europese kranten en een intraeuropees debat.

Politici zullen het nooit eens worden om in internationale samenhang een en dezelfde nationale taal te gebruiken, om het prestige, maar ook omdat dat het land/de landen waar de taal gesproken wordt veel te grote, psychologische, economische en politieke voordelen zou geven. Het is een ongelooflijk privilege om bij internationale onderhandelingen altijd de eigen taal te mogen spreken. Alleen een neutrale taal zou hier geaccepteerd kunnen worden.

Het is belangrijk om de president te verstaan

Waren de VS de wereldmacht geweest die ze vandaag zijn als ze geen gemeenschappelijke taal hadden gehad en als de meerderheid van de burgers niet zou verstaan wat de president zegt? Nee, want een gemeenschappelijke taal is een zeer sterke band die mensen samenhoudt.

Niemand zou meer dan één vreemde taal hoeven te leren, de officiële EU-taal. De meeste mensen kunnen niet meer dan één vreemde taal goed aanleren, als het niet om andere redenen is, dan wel vanwege tijdsgebrek. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan het leren van talen.

Of de EU er nu voor kiest om 20 werktalen te hebben, of om Engels, Frans of Duits als werktaal te nemen, de EU-burgers zullen niet vrij met elkaar kunnen communiceren, en zolang dat niet het geval is, zal er ook geen wij-gevoel ontstaan tussen de Europese medeburgers. De taalkwestie is van cruciaal belang voor de toekomstige democratische, politieke en economische ontwikkeling en daarom ook voor de werking van de EU voor een veiligere wereld in samenwerking met andere landen.

Te moeilijk voor de meesten

Eén van de voorwaarden waaraan de EU-federatie moet voldoen om zich te kunnen meten met de VS en toekomstige reuzen op de wereldmarkt zoals China en India, is dat deze zich ontwikkelt tot een meer flexibele kennismaatschappij. Hoe zou dat in zijn werking moeten gaan met 20 officiële talen binnen de EU-administratie en een dominerende wetenschappelijke taal, Engels, die te moeilijk is voor de meeste burgers om te leren?

Zal de EU beter functioneren met 20 werktalen? Ik twijfel eraan of de huidige Europese politici zich interesseren voor deze kwestie. Daarom hangt het van Jou af om te reageren. Help mee om NU een mening te vormen!

In all member countries there are every fifth year elections to the European Parliament. The next elections will be hold in June 2004. Do not forget to vote.

Jij hebt gelijk

”Of je nu denkt dat je het zult redden of je denkt dat je het niet zult redden, je hebt altijd gelijk.” – Henry Ford


© Hans Malv, 2004