Wat zijn de kosten voor de vele talen van de EU?

700 000 000 €

Het totale budget van de EU voor 2003 bedraagt 97 503 000 000 €. De administratieve kosten van de EU bedragen ongeveer 5,5% van het totale budget, d.w.z. 5 360 000 000 €. De eigenlijke kost om elf werktalen te hebben is 700 000 000 €, een som die waarschijnlijk aanzienlijk zal stijgen als de EU in 2004 20 officiële talen krijgt. Eigenlijk zijn de kosten voor de veeltaligheid beduidend meer aangezien hier niet het omvangrijke vertaalwerk is meegerekend, in samenhang met de EU, dat lokaal wordt verricht binnen de verschillende lidstaten. Zouden deze honderden miljoenen € niet op een betere manier gebruikt kunnen worden?

Maar we moeten natuurlijk niet op de verkeerde dingen gaan bezuinigen. Als het de beste oplossing is om 20 werktalen te hebben, dan moet het zo zijn. Lees verder en vorm je eigen mening.

Binnen de EU werken ongeveer 4 000 vertalers en tolken in vaste dienst. Bovendien wort een groot aantal freelance vertalers gebruikt die nu voor ongeveer 20% van het vertaalwerk instaan. Van beide cijfers wordt verwacht dat ze sterk zullen stijgen de komende jaren.


© Hans Malv, 2004