Computers en taalgebruik

Door de logische grammatica van Esperanto, de stricte woordbetekenissen en een beperkt aantal synoniemen is Esperanto beduidend beter geschikt dan andere talen om door een computer vertaald te worden. Vertalingen binnen de EU zullen voordelig kunnen gebeuren volgens het volgende model. Een brief in bijvoorbeeld Roemeens wordt door een computer vertaald naar het Esperanto. De computer moet hier hulp krijgen van een mens die kan bepalen welke van de verschillende betekenissen de verschillende Roemeense woorden hebben en heel algemeen om de vertaling te verbeteren. Van het Esperanto kan het document daarna makkelijk vertaald worden naar alle Europese talen.

Slechts 28 klanken

Ook wat betreft de mogelijkheden van de computer om het gesproken woord te verstaan is Esperanto beduidend beter dan andere talen omdat elke letter in het Esperanto altijd op een en dezelfde manier uitgesproken wordt en alle letters in een woord worden uitgesproken en alle woorden worden geschreven zoals ze klinken. Er bestaan maar 28 klanken in het Esperanto die de computer moet kennen. In alle nationale talen zijn er veel meer klanken dan letters. Ondanks dat er aan het probleem al minstens 45 jaar gewerkt wordt, is men er nog niet in geslaagd een apparaat te produceren dat gewone, vrije, menselijke taal begrijpt. Er zijn computers die zo geprogrammeerd kunnen worden dat ze de spraak van een bepaalde persoon verstaan, maar dan moet die persoon langzaam en duidelijk spreken. En toch worden er dan nog veel fouten gemaakt. Maar dat is niet vreemd. Een persoon kent misschien 50 000 verschillende woorden, maar kan die niet op 50 000 verschillende manieren zeggen.

Er bestaat geen enkele nationale taal die maar in de buurt komt van de geschiktheid van Esperanto voor synthetisch taalgebruik.


© Hans Malv, 2004