VN heeft grote taalproblemen

De VN heeft zes officiële talen, wat de werking zeer log maakt en veel geld kost. Het aantal lidstaten is 191.

De officiële talen van de VN zijn Engels, Frans, Chinees, Russisch, Spaans en Arabisch. (UNESCO heeft negen officiële talen, maar enkel zes werktalen.) Er zijn zeer sterke lobbygroepen die willen dat Portugees, Hindi, Japans en andere talen officiële talen worden van de VN. Waarom zouden ze dat niet worden, dat zou toch niet meer dan rechtvaardig zijn? Wat rechtvaardigheid betreft, zou de VN het goede voorbeeld moeten geven. Waarom doet de VN dat niet? Waarom doet de VN dat niet?

Waarom accepteert de meerderheid dit?

De internationale gemeenschap de VN heeft dus zes werktalen wat de samenwerking niet meteen vergemakkelijkt. Het is opmerkelijk dat vertegenwoordigers van bepaalde landen hun moedertaal mogen spreken tijdens de vergaderingen van de VN, terwijl anderen, de meesten, dit niet mogen. Het is nog opmerkelijker dat de vertegenwoordigers van de meerderheid van de lidstaten van de VN deze situatie accepteren.

Vroeg of laat moet men het eens worden over een neutrale, makkelijk te leren en gemeenschappelijke werktaal. Het is o.a. om die reden dat de spraakverwarring binnen de VN de belastingbetaler overal ter wereld grote sommen geld kost. Hoeveel weet ik niet, aangezien ik tevergeefs heb geprobeerd informatie hieromtrent te krijgen van de VN. Het meest waarschijnlijke is dat niemand het weet.

Op een bepaald moment keurden de leden van het VN-Orgaan de WHO (World Health Organization) een extra aanvraag van vijf miljoen US $ goed voor vertaal- en tolkwerkzaamheden, terwijl men op dezelfde vergadering een verzoek om 4,2 miljoen US $ afkeurde bedoeld voor een gezondheidsproject in Afrika.

Waarom is Japans geen officiële taal van de VN?

Diegenen die een beetje rechtvaardigheidsgevoel hebben moeten toch vinden dat het er onrechtvaardig aan toegaat binnen de VN, de gezamenlijke gemeenschap van ons allemaal, waarbinnen verschillende talen verschillende statussen hebben. Waarom mogen afgevaardigden uit Japan, Duitsland, Brazilië en Madagaskar zich niet uitdrukken in hun eigen taal bij de Algemene Vergadering van de VN terwijl een afgevaardigde uit Syrië bijvoorbeeld, in zijn eigen taal, zijn welsprekendheid mag laten horen? Nee, de VN moet het of zo doen als de EU, dat elke taal van een lidstaat een officiële taal is of het moet een neutrale taal als werktaal kiezen. Welk model is volgens jou het goedkoopste en zou het best de internationale dialoog bevorderen?

Als de EU Esperanto zou invoeren als de enige werktaal zou de VN vanwege de grote globale betekenis van de EU, het aantal officiële talen vlug uitbreiden met een taal, namelijk Esperanto. Na een aantal generaties zou het extreem makkelijk te leren Esperanto het werk van de VN zo domineren dat men zou beslissen over te gaan op Esperanto als enige officiële taal. De meeste afgevaardigden hebben ondanks alles geen van deze zes officiële talen als moedertaal.


© Hans Malv, 2004