Πόσο κοστίζει η πολυγλωσσία της ΕΕ;

7 0 0. 0 0 0. 0 0 0 ευρώ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2003 είναι 97.503.000.000 ευρώ. Τα διοικητικά έξοδα της ΕΕ ανέρχονται στο 5,5% περίπου του προϋπολογισμού, δηλαδή 5.360.000.000 ευρώ. Το κόστος για τις 11 γλώσσες εργασίας είναι της τάξης των 700.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα αυξηθεί κατακόρυφα όταν η ΕΕ θα έχει 20 γλώσσες. Τελικά, το κόστος της πολυγλωσσίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, επειδή στα προαναφερόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται το σημαντικό κόστος των μεταφράσεων–που έχουν άμεσα σχέση με την ΕΕ- που γίνονται σε εθνικό επίπεδο στην κάθε χώρα/μέλος. Δεν μπορούν όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ να χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο καλύτερο;

Φυσικά, δεν θ’ αφήσουμε την ”τσιγκουνιά να υπερισχύσει της σοφίας”. Αν είναι η καλύτερη λύση να έχουμε 20 γλώσσες, τότε θα την προτιμήσουμε.

Συνέχισε την ανάγνωσή σου και θα σχηματίσεις τη δική σου γνώμη.

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 4.000 διερμηνείς και μεταφραστές με πλήρη απασχόληση. Εκτός αυτού, ανατίθεται εργασία σε ένα μεγάλο αριθμό ελεύθερων μεταφραστών, στους οποίους αναλογεί το 20% του συνόλου των μεταφράσεων. Και οι δύο προαναφερόμενοι αριθμοί, αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.


© Hans Malv, 2004