Computer og sproganvendelse

Takket väre esperantos logiske grammatik, strikse ordbetydninger og begränsede antal synonymer er esperanto overlegent andre sprog hvad gälder egnethed til at anvendes ved oversättelser med hjelp af computer. Oversättelser i EU ville med fordel kunne ske ifölge fölgende model. En skrivelse på fx rumänsk oversättes via computer til esperanto. Computeren må her have accistance af et menneske som kan afgöre hvilken af forskellige alternative betydninger de varierende rumänske ord har og helt alment korrigere oversättelsen. Fra esperanto kan siden dokumentet let oversättes til alle EU-sprog.

Kun 28 lyde

Også når det gälder computerens muligheder at forstå det talede ord er esperanto overlegent andre sprog eftersom hvert bogstav i esperanto altid udtales på en og samme måde og alle i et ord indgående bogstaver udtales og alle ord staves som de lyder. Der er kun 28 lyde i esperanto, som computeren skal holde orden på. I alle nationale sprog er der mange flere lyde end bogstaver. Trods at man har arbejdet med problemet i det mindste i 45 år er man endnu ikke lykkedes at fremstille nogen apparat som kan forstå almindelig, ledig, menneskelig tale. Der findes cmputere der kan programmeres til at forstå en hvis persons tale men så kräves der at den person taler langsomt og tydeligt. Alligevel bliver fejlene mange. Men det er ikke märkeligt. En person måske kan 50 000 forskellige ord men han kan ikke sige dem på 50 000 forskellige måder.

Der findes ikke noget nationalt sprog der tilnärmelsevis egner sig ligeså godt for syntetisk tale som esperanto.


© Hans Malv, 2004