Slotwoord

Ik geloof in het belang van communicatie, niet alleen tussen landgenoten. Ik heb het geld niet om grote campagnes op te zetten om de boodschap van dit document te verspreiden. Als jij vindt dat ik gelijk heb, geef deze boodschap dan door aan al je kennissen en schrijf naar een krant, politicus of bekende persoon, of probeer me op andere manieren te helpen om een opinie te scheppen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven.

Als je het niet met mij eens bent, wat vind je dan? Dat we moeten verdergaan zoals vroeger met taalkundige barrières, communicatieproblemen, gebrekkig internationaal begrip en een culturele nivellering van de wereld? Daar heeft niemand baat bij.

Het is nu tijd om actie te ondernemen. Breng een debat op gang. Nu.

”Niemand heeft een grotere fout gemaakt dan degene die helemaal niks deed, omdat hij alleen maar dacht dat hij toch niet veel kon doen.” – Edmund Burke, politicus en filosoof.

Vergeet niet de woorden van Andrew Jackson: ”One man with courage makes a majority.”

And here comes another english excercise: “Those who lack courage will always find a philosopy to justify it”. – Albert Camus (Did you get it?)


© Hans Malv, 2004