Hoeveel mensen spreken Esperanto?

Esperanto bestaat al meer dan 115 jaar. Als Esperanto toch zo goed is, waarom zijn er dan maar twee miljoen mensen die het kunnen spreken? Stel in de plaats daarvan eerder de vraag waarom zovelen Esperanto geleerd hebben. Het is immers geen nationale taal.

Waarom hebben ze Esperanto geleerd?

De reden dat mensen Esperanto leren is gewoon in de meeste gevallen, omdat ze idealisten zijn.

Men vindt een relatief groot aantal Esperantosprekers in totaal verschillende landen zoals Japan, Brazilië, Iran, Madagaskar, Bulgarije en Cuba. In Afrika is de interesse voor Esperanto groot. In Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Rusland zijn er veel mensen die Esperanto geleerd hebben. Esperanto heeft een sterke positie in China. Daar bevinden zich vele geïnteresseerden en het onderwijs wordt gesteund met financiële steun van de staat. In China worden ook verschillende belangrijke tijdschriften uitgegeven en zijn er zelfs tv-cursussen geweest. In Boedapest in Hongarije is er een faculteit voor Esperanto waar de taal op een hoog niveau geleerd kan worden en er zelfs in gedoctoreerd kan worden. Daar wordt de taal als uitgangstaal gebruikt, als basis voor de studie van andere talen. Er zijn zelfs laboratoriumproeven gedaan met computers die Esperanto spreken. In Hongarije krijgen de leraren een hoger loon als ze een diploma van Esperanto hebben.


© Hans Malv, 2004