Taal is moeilijk

Na 2000 uur Engelse les heeft in de regel noch de gemiddelde Japanner noch Chinees voldoende vaardigheden in de taal om deze praktisch te kunnen gebruiken en bovendien hebben ze altijd problemen met de uitspraak van het Engels. De ervaring leert dat 250 uur les Esperanto voldoende is voor de gemiddelde Aziatische jongere, zodat ze Esperanto duidelijk beter beheersen, ook wat uitspraak betreft.

Horen is niet voldoende

Het is niet voldoende om een taal te horen om ze te leren. Vroeger zei men tegen dove ouders dat ze hun kinderen veel naar tv moesten laten kijken, maar dat bleek geen enkele waarde te hebben voor hun taalontwikkeling.

10 000 werkwoordsvormen

Het Engels bevat 180 onregelmatige werkwoorden (wat moeilijker is dan het klinkt). De Engelse zelfstandige naamwoorden hebben twee vormen, bijvoorbeeld tooth en teeth (tand en tanden). Het werkwoord heeft vier vormen, work, works, worked en working (werken). In modern Spaans kan elk werkwoord rond de vijftig vormen hebben. Frans is zo mogelijk nog moeilijker. Neem de Franse vormleer bijvoorbeeld. Larousse de la conjugaison presenteert meer dan tienduizend werkwoordsvormen verdeeld over 115 conjugaties.

Schoolengels is niet voldoende

Voor degene die iets wil bereiken in het Europees Parlement of in de Algemene Vergadering van de VN is het niet voldoende om zich verstaanbaar te maken met behulp van een tolk. Men moet overtuigend kunnen praten, argumenteren, discussiëren en gevoelens oproepen. Daarvoor is schoolengels niet voldoende, maar zijn er jaren extra nodig van studie en training in het Engels. Hoeveel van onze politici hebben daar tijd voor gehad tijdens hun carrière?


© Hans Malv, 2004