Nederland, de EU en juridische teksten

Steeds meer juridisch bindende EU-teksten worden in het Engels geschreven. De vertaling naar het Zweeds zou om juridische redenen zo dicht mogelijk bij het origineel moeten liggen. Hier wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde puntregel: Een zin in de originele tekst moet overeenkomen met een zin in de vertaling en een bijzin moet overeenkomen met een bijzin. Bovendien moeten alle punten en komma’s op exact dezelfde plaatsen staan in alle vertalingen naar de talen van de lidstaten. Het gevolg is dat de naar het Zweeds vertaalde teksten moeilijk te lezen worden, omdat ze opgebouwd zijn volgens de geforceerde Engelse kanselarijstijl.

Ingewikkelde EU–teksten

Ingewikkelde EU-teksten vormen een bedreiging voor de rechtszekerheid constateerde de Zweedse voorstander van taalzorg Kenneth Larsson in een rapport aan het Zweedse Ministerie van buitenlandse zaken. Hij vroeg zich af wat het nut was van het lezen van een document als het onbegrijpelijk was.


© Hans Malv, 2004