Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η χρήση της γλώσσας

Επειδή η εσπεράντο έχει μία λογική γραμματική, αυστηρή ερμηνεία λέξεων και περιορισμένο αριθμό συνωνύμων, είναι καταλληλότερη σε σύγκριση με άλλες γλώσσες, όσον αφορά τη δυνατότητά της να χρησιμοποιηθεί για μεταφράσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μεταφράσεις στην ΕΕ θα μπορούσαν με πλεονεκτικό τρόπο να γίνουν βάσει του ακόλουθου τρόπου: Ενα κείμενο, π.χ. στα ρουμάνικα, μεταφράζεται στην εσπεράντο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα βρίσκεται υπό την εποπτεία κάποιου ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να κρίνει ποιές από τις διάφορες εναλλακτικές σημασίες έχουν οι ρουμανικές λέξεις και σε γενικές γραμμές να διορθώσει τη μετάφραση. Το κείμενο μπορεί μετά να μεταφραστεί εύκολα από την εσπεράντο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Μόνο 28 ήχοι

Επίσης, όσον αφορά τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών να χειρίζονται τον προφορικό λόγο, είναι καταλληλότερη η εσπεράντο σε σύγκριση με άλλες γλώσσες, διότι κάθε γράμμα προφέρεται πάντα με τον ίδιο τρόπο και επίσης, προφέρονται όλα τα γράμματα που περιλαμβάνονται σε μία λέξη και ακόμα, όλες οι λέξεις γράφονται όπως προφέρονται. Υπάρχουν μόνο 28 ήχοι που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αναγνωρίζει. Σε όλες τις εθνικές γλώσσες υπάρχουν πολλοί περισσότεροι ήχοι απ’ ότι γράμματα. Παρά τις 45-άχρονες προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος, δεν έχει ακόμα καταφέρει κανένας να κατασκευάσει κάποιο μηχάνημα που κατανοεί συνηθισμένη, αβίαστη ανθρώπινη ομιλία. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν προγραμματιστεί να αναγνωρίζουν την ομιλία κάποιου προσώπου, αλλά τότε πρέπει να μιλά αργά και καθαρά. Παρ’ όλα αυτά, τα λάθη είναι πολλά. Κάποιος, ίσως γνωρίζει 50.000 διαφορετικές λέξεις, αλλά δεν μπορεί να τις πει με 50.000 διαφορετικούς τρόπους.

Δεν υπάρχει καμία εθνική γλώσσα, ούτε κατά διάνοια, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο καλά για τεχνητή ομιλία, όσο η εσπεράντο.


© Hans Malv, 2004