Περί γλώσσας

Υπάρχουν περίπου 6.000 γλώσσες. Από αυτές υπολογίζεται ότι το 60% ή και περισσότερο θα εξαφανιστεί τα επόμενα 100 χρόνια. Μία από τις αιτίες εξαφάνισης είναι ότι πολλές από αυτές τις γλώσσες, ανήκουν σε μειονότητες και θα υπερκεραστούν από τις γλώσσες της πλειοψηφίας.

Στις Ινδίες υπάρχουν εκατοντάδες γλώσσες εκ των οποίων οι 15 είναι επίσημες.

Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, είναι πως τρεις ή τέσσερις γλώσσες θα επικρατήσουν σε παγκόσμια κλίμακα, αναφέρει ο καθηγητής εφηρμοσμένης βιολογίας Mark Pagel στο βρετανικό πανεπιστήμιο Reading: (His main area of work is Evolutionary theory as applied to genes and behaviour, language evolution, evolutionary genetics and phylogenetics).

Εξι γλώσσες μιλιούνται από περισσότερους από το 1/3 των κατοίκων της γης –κινέζικα, αγγλικά, ισπανικά, ρωσικά, μπενγκάλι και χίντι. Ακόμα μερικές εκατοντάδες γλώσσες μιλιούνται από το 4% του πληθυσμού της γης. Μόνο 250 γλώσσες έχουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο που τις μιλούν. 96% από το σύνολο των γλώσσών μιλιούνται από λιγότερους του 4% του συνολικού πληθυσμού της γης.

Μόνο η διδασκαλίατης μητρικής γλώσσας δεν αρκεί

Για τη διατήρηση της γλώσσας κάποιας μειονότητας, δεν αρκεί η διδασκαλία της ως μητρική γλώσσα. Για να μπορέσει η γλώσσα να επιβιώσει απαιτείται η χρήση και η εξέλιξή της παράλληλα με την ευρύτερη κοινωνική εξέλιξη. Η μεγαλύτερη γλώσσα στην ΕΕ είναι η γερμανική που μιλέται από το σύνολο ή μέρος του συνόλου των κατοίκων της Γερμανίας, Αυστρίας, Λουξεμβούργου, Βελγίου, Δανίας (το νοτιότερο τμήμα της) και Ιταλίας. Στη γαλλική επαρχία Αλσατία, ένα μέρος του πληθυσμού μιλάει κάποια γερμανική διάλεκτο. Ακόμα μιλιέται η γερμανική σε κάποιες περιοχές της Ελβετίας, Πολωνίας και Ουγγαρίας . Η αγγλική και η γαλλική, η κάθε μία ξεχωριστά, μιλιέται από περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης.

Οι μεγαλύτερες γλώσσες του κόσμου:

Κινέζικα 1075 εκατομμύρια
Ισπανικά 332 "
Αγλικά 322 "
Μπενγκάλι 189 "
Χίντι 182 "
Ρώσικα 170 "
Πορτογαλικά 170 "
Ιαπωνέζικα 125 "
Γερμανικά 98 "
Wo (κινέζικη διάλεκτος) 70 "
Αραβικές γλώσσες (σύνολο) 175 "

Πηγή: Ινστιτούτο Γλωσσολογίας, πανεπιστήμιο Γκέτεμπουργκ, Σουηδία. 1999


© Hans Malv, 2004