Käre läsare,

En värld där alla förstår varandra är en bättre värld

Omarbetad juni 2005.

FN har sex och EU 20 officiella språk, vilket är tungrott och kostar oss alla mycket pengar.

Jag heter Hans Malv och är leg läkare. Jag har skrivit detta dokument på eget initiativ och skriver alltså ej på uppdrag av någon organisation eller intresseförening. Jag har inte erhållit något ekonomiskt bidrag. Varför har jag då skrivit detta dokument? Svar: Därför att jag tycker kommunikation människor emellan, och då även mellan olika språkområden, är mycket viktigt för oss alla på denna jord. Inte minst av ekonomiska, men även av humanitära och kulturella skäl.

Jag bor på
Lugna gatan 12
211 60 Malmö

"Mitt språks gränser är min världs gränser." Ludwig Wittgenstein.

Vi kan minska kostnaderna för EU, och även för FN, med många miljarder kronor. Pengarna behövs till annat. På köpet får vi en fredligare värld.

Det gäller din värld. Du har ett ansvar.

Om några år kanske det räcker med att lära sig två språk. Sitt modersmål och ett språk för den övriga världen.

En ryss och en japan

Vad skall en polack och en grek använda för språk när de vill prata med varandra, eller en ryss och en japan? Använder de engelska så kommer deras tankeutbyte att vara mycket torftigt eftersom engelska är ett så svårinlärt och ordrikt språk att det av den språkbegåvade normalt krävs tio års studier för att utan svårighet behärska språket. Ja varför skall de prata med varandra på engelska när det finns bättre alternativ?

Ett samarbete underlättas av att alla talar samma språk. För den internationella dialogen finns idag inget bestämt språk utan många språk, trots att det internationella samarbetet blir alltmer viktigt. Vilket språk vill du förorda?

Vilket språk du än väljer så kommer mängder av människor världen över att vägra acceptera ditt val.

Vad är lösningen? Lösningen är det lättinlärda språket esperanto, som flera miljoner redan lärt sig. Men det finns andra lösningar.

För din egen skull och för mänsklighetens skull, läs vidare, och du kommer att inse att det finns en lösning på EU:s, FN:s och världens språkproblem. Världens språk, såväl stora som små, skall vi vårda och slå vakt om, annars blir vi fattiga.

En bättre värld

Om alla barn och ungdomar i världen fick börja lära sig esperanto idag så skulle de efter ett par år obehindrat kunna prata med varandra. Dagens unga är morgondagens vuxna. Vi kan ge dem en bättre värld att leva i, en värld utan språkliga barriärer.

Har du glömt din skolgång?

Accepterar du att miljoner barn och ungdomar runt om i EU och världen tvingas ägna en stor del av sin skoltid till att studera engelska eller andra främmande språk, språk som de flesta aldrig kommer att behärska. Har du glömt din egen skolgång, detta tragglande av ett främmande språks uttal, stavning och oregelbundna grammatik? Vill du inte förskona kommande generationer från detta, när det finns bättre alternativ?

En stor del av världens befolkning lider av ett svårt och mycket dyrbart handikapp - ett kommunikationshandikapp.

Esperanto är mycket lätt att lära sig tala och skriva. Alla ord uttalas som de stavas. Grammatiken är lätt och har inga undantag. Läs så får du veta hur vi skall lösa EU:s och världens språkproblem. Du kan göra en stor insats.

Innehållsförteckning:


© Hans Malv, 2004