Vad är kostnaderna för EU:s många språk?

1 000 000 000 € (euro) = 9 000 000 000 Svenska kronor.

Egentligen är kostnaden för mångspråkigheten betydligt större eftersom här ej är medräknat det omfattande översättningsarbeten, med anknytning till EU, som bedrivs lokalt inom de olika medlemsstaterna. Borde inte dessa miljarder kunna användas bättre?

Naturligtvis skall vi inte låta snålheten bedra visheten. Är bästa lösningen att ha 20 arbetsspråk så skall vi ha det. Fortsätt och läs och bilda dig själv en uppfattning.

Det finns inom EU ungefär 4 000 heltidsanställda över­sättare och tolkar. Dessutom anlitas ett stort antal externa översättare vilka nu står för ungefär 20% av översättningsarbetet. Bägge dessa siffror beräknas öka kraftigt under de närmaste åren.


© Hans Malv, 2004