EU växer, vad innebär detta?

EU har nu 25 medlemsländer, 20 officiella språk och 455 miljoner invånare. Det krävs 380 olika slags tolkar vid varje möte i Europaparlamentet, eftersom en tolk bara tolkar från ett till ett annat språk, i regel sitt modersmål. Protokoll och skrivelser, med en del undantag, skall också översättas till samtliga medlemsländers språk.

Om några år blir sannolikt Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU som då får ytterligare 31 miljoner invånare. Antalet språk ökar då till 22 och antalet tolkningskombinationer till 462. (Antalet tolkningskombinationer erhålles genom formeln N (N-1), där N är antalet språk.)

Eventuellt kommer Turkiet att anslutas till EU samtidigt som Rumänien och Bulgarien och då får EU sammanlagt 550 miljoner invånare.

Bland länder som förväntas bli medlemmar inom något decennium kan nämnas Jugoslavien (Serbien-Montenegro), Kroatien, Bosnien, Makedonien och Albanien, vilket innebär ytterligare fem nya språk inom EU (serbiska, kroatiska, bosniska, makedonska och albanska) och sammanlagt 33 medlemsländer med 575 miljoner invånare. Borde inte ett sådant imperium ha ett gemensamt språk för den mellanstatliga dialogen och som arbetsspråk inom EU? Självklart! Självklart! Naturligtvis! Vem kan ifrågasätta detta?