Slutord

Jag tror på vikten av kommunikation, inte bara landsmän emellan. Jag har inte råd med stora annonskampanjer för att sprida budskapet i detta dokument. Om du tycker att jag har rätt så för budskapet vidare till dina bekanta och skriv till någon tidning, politiker eller välkänd person, eller på andra sätt försök hjälpa mig att skapa en opinion. Vi har alla ett ansvar för den värld vi lever i.

Om Du inte tycker som jag, vad tycker du då? Att vi skall fortsätta som förut med språkliga barriärer, kommunikationsproblem, bristande internationell förståelse och en kulturell nivellering av världen. Det vinner ingen på.

Nu är det dags för dig att agera. Starta en debatt. Nu.

Ingen har gjort ett större misstag än han som inte gjorde något, eftersom han bara trodde att han kunde göra så lite.” - Edmund Burke, politiker och filosof.

Glöm inte Andrew Jacksons ord: ”One man with courage makes a majority.”

”De som saknar mod kommer alltid att hitta en filosofi som rättfärdigar dem.”- Albert Camus


© Hans Malv, 2004