Hur många talar esperanto?

Esperanto har funnits i över 115 år. Om esperanto nu är så bra, varför är det bara tjugo tusen som kan tala det? Fråga i stället varför så många lärt sig esperanto. Det är ju ingen nations språk.

Varför har de lärt sig esperanto?

Skälet till att människor lär sig esperanto är nog i de flesta fall att de är idealister.

I Kina ger man ut flera förnämliga tidskrifter och man har även haft tv-kurser. I Budapest i Ungern har man en fakultet för esperanto där man kan läsa språket på hög nivå och även doktorera. Där använder man språket som ett utgångsspråk, en bas, för studiet av andra språk. Man har även laborerat med datamaskiner som pratar på esperanto. I Ungern får lärarna en högre lön om de även har examen i esperanto.


© Hans Malv, 2004