Varför bör du lära dig esperanto?

Om du är utåtriktad och tycker om att resa så bör du lära dig esperanto. Vart du än reser så kommer du att träffa vänner som kommer att visa dig runt och berätta om sitt land. Något för världsresenärer, tågluffare, ja, för envar som vill lära känna andra kulturer och länder inifrån, via de personliga möten som blir möjliga med ett gemensamt språk.

100 tidskrifter

Det finns c:a 100 tidskrifter på esperanto, varav en del är fack- eller kulturtidskrifter. Radiostationer i bl a Polen, Brasilien, Kina, Kuba, Estland, Ungern, Italien och Vatikanstaten har regelbundna utsändningar på esperanto.

Internet

Om Internet raserar den geografiska barriären, så raserar esperanto den språkliga. På Internet kan du på esperanto få mängder av kontakter. Det finns många livligt frekventerade samtalsgrupper på esperanto.

En stor fördel med esperanto är att man själv kan lära sig språket med hjälp av bra kursböcker. I många länder anordnas det kurser.

Vill Du lära dig esperanto så vänd dig t ex till Esperantoförbundet, Vikingagatan 24, 113 42 Stockholm. Tfn 08-34 08 00, fax 34 08 10.

Ett exempel på en bra kursbok är Egaleco kaj Paco per Esperanto – nybörjarbok för självstudier med grammatik, ordlista och facit till alla övningarna samt ljudkasett, av Lars Forsman i Karlskoga.

En förutsättning för framgångsrika språkstudier är att ofta och regelbundet använda sig av språket. Repetition är all inlärnings moder.

Du kan göra en insats för mänskligheten

Du kan göra en insats genom att arbeta på att esperanto utses till EU:s arbetsspråk. Om vi når framgång härmed så är fördelarna enorma.

Kostnaderna för EU kommer att minska med flera miljarder kronor om året. Dessutom kommer vi att få en bättre värld, ty förutsättningarna för en dialog mellan folken, och inte bara mellan dess ledare, kommer att öka drastiskt. När facklitteratur, resultatet av vetenskapliga undersökningar, bruksanvisningar m m även är avfattade på esperanto så kommer detta att höja välståndet på vår jord eftersom ingenjörer, lärare m fl i småspråkens länder på ett helt annat sätt än nu kommer att ha möjlighet att följa med i utvecklingen.

”Under de närmaste två generationerna kommer vi sannolikt att få lika många nya förändringar i världen som vi sammanlagt haft sedan Jesu födelse.” - Gunnar Adler-Karlsson, nationalekonom och professor i samhällsvetenskap.

”Om vi inte vill gå baklänges så måste vi springa” - Pelagius


© Hans Malv, 2004