Om språk

Det finns ungefär 6 000 språk. Av dessa beräknas 60%, eller kanske ännu fler, försvinna under de närmaste 100 åren. En av orsakerna är att många av språken är minoritetsspråk som trängs ut av majoritetsspråk.

I Indien finns hundratals språk, varav 15 är officiella.

Vi ser framför oss hur tre eller fyra språk kommer att dominera i världen, säger utvecklingsbiologen professor Mark Pagel vid det brittiska Readinguniversitetet. Han ägnar sig huvudsakligen åt tillämpnigen av evolutionsteori på gener och beteende, språkens evolution, genetisk evolutionsteori samt fylogenetik.

Sex språk talas av mer än 1/3 av jordens invånare - kinesiska, engelska, spanska, ryska, bengali och hindi. Ytterligare några hundratal språk talas av 45% av världsbefolkningen. Bara 250 språk har mer än en miljon utövare. 96% av alla språk talas av mindre än 4% av världens befolkning.

Bara hemspråksundervisning räcker ej

För att bevara ett minoritetsspråk räcker det inte med bara hemspråksundervisning. För att språket skall fortsätta att leva krävs att det används och utvecklas i samklang med den nya tiden.

Det största språket inom EU är tyska som talas av hela eller delar av befolkningen i Tyskland, Österrike, Luxemburg, Belgien, Danmark (längst ner i söder) och Italien. I den franska provinsen Alsace, talar en del av befolkningen en tysk dialekt. Dessutom talas tyska i delar av Schweiz, Polen, Ungern och Rumänien. Engelska och franska talas vardera av ungefär 60 miljoner av Europas invånare.

Världens största språk:

Kinesiska 1075 miljoner
Spanska 332 "
Engelska 322 "
Bengali 189 "
Hindi 182 "
Ryska 170 "
Portugisiska 170 "
Japanska 125 "
Tyska 98 "
Wo (kinesisk dialekt) 70 "
Arabiska språk, sammanlagt 175 "

Källa: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, Sverige. 1999.


© Hans Malv, 2004