Sverige, EU och juridiska texter

Allt fler rättsligt bindande EU-texter avfattas på engelska. En översättning till svenska skall av juridiska skäl ligga så nära originalet som möjligt. Man brukar tillämpa den s k punktregeln: En mening i originaltexten skall motsvara en mening i översättningen, och en bisats skall motsvaras av en bisats. Dessutom skall alla punkter och komman stå på exakt samma ställen i alla översättningar till medlemsspråken. Detta leder till att de till svenska översatta texterna bli svårlästa därför att de är uppbyggda enligt den svårforcerade engelska kanslistilen.

Krångliga EU-texter

Krångliga EU-texter är ett hot mot rättssäkerheten konstaterade den svenska språkvårdaren Kenneth Larsson i en rapport till svenska Utrikesdepartementet, och han undrade vad det var för mening med att läsa ett dokument om man inte kan förstå det.

T o m EU: s översättningstjänst har protesterat mot tjänstemännens snåriga prosa. Varför skriva ”spannmålsätande enhet” när man menar får, undrar de liksom de undrar varför man inte kan skriva buss i stället för ”intermodalt transportsystem”.


© Hans Malv, 2004