Hvad koster EU´s mange sprog

5 202 000 000 danske kroner

EU´s totale budget for 2003 er på 97 503 000 000 euro. Med en vekselkurs på 1 euro = 7:43 DKK bliver det 724 000 000 000 DKK. EU´s administrative omkostninger er ca. 5,5 procent af det totale budget, dvs. 5 360 000 000 euro eller 39 800 000 000 DKK. Udgifterne for at have elleve arbejdssprog er 700 000 000 euro (5 202 000 000 DKK), et belöb som ventes stige betydeligt når EU i 2004 får 20 officielle sprog. I grunden er udgifterne for de mange

sprog betydeligt större fordi her ikke er medregnet det omfattende overtsättelsesarbejde, med anknytning til EU, som bedrives lokalt i de enkelte medlemslande. Skulle ikke disse mange milliarder kroner kunne bruges bedre.

Naturligvis skal vi ikke lade vor visdom bedrages af snålhed. Er den bedste lösning at have 20 arbejdssprog, så skal vi have det. Läs videre og dann dig selv en opfattelse.

Der findes i EU ca. 4 000 heltidsansatte oversättere og tolke. Videre benyttes et stort antal freelance oversättere, der nu svarer for ca. 20 procent af oversättelsesarbejdet. De bägge tal beregnes at stige kraftigt i de närmeste år.


© Hans Malv, 2004