EU vokser, hvad betyder det?

1. maj 2004 udvides EU fra 15 til 25 medlemslande. Så tilkommer Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Polen, Tjeckien, Estland, Letland, Litauen, Malta og Cypern. Antalet medlemssprog udvides fra 11 til 20 og antalet indbyggere bliver 455 millioner. (Nye sprog: Maltesisk, ungarsk, slovakisk, slovensk, polsk, tjekkisk, estnisk, lettisk og litauisk). Der vil kräves 380 forskellige slags tolke ved hvert möde i Europaparlamentet, da en tolk kun tolker fra et til et andet sprog, i regel sit modersmål. Protokoller og skrivelser, med en del undtagelser, skal også oversättes til alle medlemslandes sprog.

Nogle år senere bliver sandsynligvis Rumänien og Bulgarien medlemmer i EU som får yderligere 31 millioner indbyggere. Antalet sprog öger til 22 og antalet tolkningskombinationer til 462. (Antalet tolkningskombinationer fås gennem formelen N(N-1), hvor N er antalet sprog.

Eventuelt vil Turkiet ansluttes til EU samtidigt med Rumänien og Bulgarien og så bliver det tilsammen 550 millioner indbyggere.

Blandt lande der forventes at blive medlemmer inden for noget decennium kan nävnes Jugoslavien (Serbien-Montenegro), Kroatien, Bosnien, Makedonien og Albanien, hvilket betyder yderligere fem nye sprog i EU (serbisk, kroatisk, bosnisk, makedonsk og albansk) og i alt 33 medlemslande med 575 millioner indbyggere. Burde ikke et sådant imperium have et fälles sprog for den mellemstatslige dialog og som arbejdssprog i EU? Selvfölgelig! Selvfölgelig! Naturligvis! Vem kan sätte spörgsmålstegn efter dette?