Om sprog

Der findes omkring 6 000 sprog. Af disse beregnes 60 procent, eller måske endnu flere, forsvinde under de närmeste 100 år. En af grundene er at mange af sprogene er minoritetssprog som stödes ud af majoritetssprog.

I Indien findes hundredvis af sprog, hvoraf 15 officielle.

Vi ser foran os hvordan tre eller fire sprog vil dominere verden, siger udviklingsbiologen professor Mark Pagel ved det britiske Readinguniversitet: ( His main area of work is Evolutionary theory as applied to genes and behavior, language evolution, evolutionary genetics and phylogenetics.)

Seks sprog tales af mere end 1/3 af jordens indbyggere – kinesisk, engelsk, spansk, russisk, bengali og hindi. Yderligere nogle hundrede sprog tales af 45 procent af verdensbefolkningen. Kun 250 sprog har mere end en million udövere, 96 procent af alle sprog tales af mindre end 4 procent af verdens befolkning.

Undervisning i modersmålet allene er ikke tilsträkkeligt

For at bevare et minoritetssprog räkker det ikke bare med undervisning i modersmålet. For at sproget skal fortsätte at leve kräves at det benyttes og udvikles i samklang med den nye tid.

Det störste sprog i EU er tysk, som tales af hele eller dele af befolkningen i Tyskland, Östrig, Luxembourg, Belgien, Danmark (längst nede i syd) og Italien. I den franske provins Alsace taler en del af befolkningen en tysk dialekt. Videre tales tysk i dele af Schweiz, Polen, Ungarn og Rumänien. Engelsk og fransk tales hver for sig af cirka 60 millioner af Europas indbyggere.

Verdens störste sprog:

Kinesisk 1075 millioner
Spansk 332 "
Engelsk 322 "
Bengali 189 "
Hindi 182 "
Russisk 170 "
Portugisisk 170 "
Japansk 125 "
Tysk 98 "
Wo (kinesisk dialekt) 70 "
Arabiske sprog, tilsammen 175 "

Kilde: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, Sverige. 1999.


© Hans Malv, 2004