Sprog er svært

Efter 2000 timers studerende af engelsk har i regel hverken den gennemsnitlige japaner eller kineser tilsträkkelige kundskaber i sproget for at praktiskt kunne benytte sig af det og desuden har de stadigväk vanskeligheder med den engelske udtale. Erfaringsmässigt er det nok med i gennemsnit 250 timers undervisning i esperanto for asiatiske unge, for at de skal beherske esperanto betydelig bedre, også hvad gälder udtale.

At lytte er ikke tilsträkkeligt

Det er ikke tilsträkkeligt at lytte til et sprog for at läre det. För foreslog man at döve foräldre skulle lade sine börn se meget på TV, men det viste sig ikke väre til nogen gavn for deres sprogudvikling.

10 000 former af udsagnsord (verber)

Engelsk har 180 uregelmässige verber (hvilket er mere besvärligt end det ser ud). De engelske navneord (substantiver) forekommer i to former, fx tooth og teeth (tand og tänder). Verbet findes i fire former, work, works, worked og working (arbejde). I moderne spansk kan hvert verbum have rundt halvtreds former. Fransk er om muligt endnu svärere. Tag fx de franske ordklasser. Larousse del la conjugaison presänterer over ti tusind former af verber fordelt på 115 konjugationer.

Skoleengelsk er ikke tilsträkkeligt

For den der vil udrette noget i EU-parlamentet eller i FN´s generalforsamling er det ikke tilsträkkeligt at göre sig forståelig ved hjelp af en tolk. Der kräves at man kan tale overbevisende, argumentere, diskutere og väkke fölelser. Til dette er skoleengelsk allene ikke nok men her kräves yderligere årevis af studerende af og övelser i engelsk. Hvor mange af vore politikere kan nå dette under deres karriere.


© Hans Malv, 2004